فروردین ۲۷۱۳۹۹
 

آرامش لازمه مقابله با کرونا

 مصاحبه با دکتر افروز:

نتایج مطالعات حاکی از آن است که افراد با نشاط معنوی و گشاده رویی و تبسم بندرت به نارسایی ها و عفونتهای لثه دچار می شوند،در خصوص مسایل مختلف زیستی هم چنین است به عبارتی افراد مضطرب، پرتنش با میزان زیاد احساس نا امنی و روانی بیش از دیگران به آسیبهای زیستی، تنفسی و قلب و عروق دچار می شوند.

وی با تأکید مجدد بر اینکه بدن افراد مضطرب در برابر عفونت ها آسیب پذیرترند، افزود: این موضوع در بحث روان تنی (سایکوسوماتیک) جای دارد؛ به عبارتی شرایط روانی ما بر بدن اثر می گذارد و بر عکس روان ما شرایط بدنی ما را رقم می زند هر چه مقاومت روانی، نشاط معنوی، امید آفرینی و مثبت اندیشی بیشتر باشد و اهل بخشایشگری، بخشندگی، خیر و خیرآفرینی باشیم به تلاش یدیگر اهمیت دهیم و نتیجه را به خدا واگذار کنیم (اهل توکل بودن) بدن افراد در برابر آسیبها مقاومتر می شود.

 وی با بیان اینکه استرس، تنش ها و واکنشهای هیجانی سلولهای بدن را سست می کند، در ادامه خاطرنشان کرد: در این وضعیت سربازان سلولی بدن انسان انگیزه مقاومت در برابر تهاجم عفونت ها را به حداقل می رساند. ثابت شده است که احساس یأس و نا امیدی و دلمردگی انرژی حیاتی را به حداقل می رساند.

 شایسته است که در این دوران از کلام مضطربانه و شایعات پرهیز کرد، به آمار نادرست و شایعات توجهی نکرد چون شایعات ساخته و پرداخته افراد برای واکنشهای هیجانی مردم ساخته می شود و مردم ساده را بیشتر تحت تأثیر قرار می دهد.

وی ادامه داد: در این دوران باید همواره کوشید در خانواده و در ارتباط با اعضای خانواده و دیگران اعم از حقیقی و مجازی مثبت اندیش و امید آفرین بود و با گشاده رویی و توکل بر خداوند، آمادگی روانی خود و دیگران را افزایش داد.

ضمنا در این ایام باید با کودکان با زبان تأیید، تکریم و ترغیب ارتباط برقرار کرد، تحرکات خانوادگی را افزایش داد و به تلاش یکدیگر اهمیت داد، خاطرات خوش را نقل کرد و با خواب خوب و نشاط سنگری در برابر همه آسیب ها از جمله کرونا ایجاد کرد. باید همواره بخاطر داشت هر شخصی را که ملاقات می کنید احتمال دارد نادانسته یا ناخواسته، بالفعل یا بالقوه در معرض یا ناقل ویروس کرونا باشد، اما اکثریت مردم لزوماً ناقل نیستند؛ مرگ و میر همیشه بوده و هست اما نباید پیش از آمدن مرگ خود را نابود کنیم. کسانی که امید را از دست می دهند به پوچی می رسند و مرگ روانی خود را رقم می زنند.

بنابر این شایسته است ضمن رعایت اصول بهداشتی، در نهایت آرامش، متانت و احترام و گشاده رویی با افراد ارتباط برقرار کرد از واژه های منفی و واکنشهای هیجانی پرهیز کرد تا بدین ترتیب صبوری و تاب آوری افراد افزایش یابد.

بنابر این حفظ آرامش و دوری از هیجانات کاذب در این ایام بسیار ضرورت دارد.آرامش و دوری از هیجانات منفی مثل ترس و اضطراب سیستم ایمنی بدن شما را با خطر جدی روبرو کرده و در صورت ابتلا به ویروس کرونا شکننده تر خواهید شد.نقل از سایت خبر فوری.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.