تیر ۰۴۱۴۰۱
 
هیپنوتیزم

کتاب هیپنوتیزم اثر دکتر دارابی

اثر هیپنوتیزم روی مغز..

 ریلو، محقق گروه نوروسایکولوژِی بالینی میگوید،

در حالت بیداری طبیعی، مناطق مختلف مغز اطلاعات را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند، اما در هنگام هیپنوتیزم، این روند شکسته می‌شود و مناطق مختلف مغز دیگر به طور مشابه هماهنگ نمی‌شوند.

این یافته نشان می‌دهد که مغز در هنگام هیپنوتیزم در مقایسه با حالت بیداری طبیعی ممکن است عملکرد کاملا متفاوتی داشته باشد. این جالب است، زیرا میزان تغییر هیپنوتیزم در پردازش عصبی به شدت در این زمینه بحث شده است. یافته‌های جدید همچنین به درک بهتر انواع تغییرات و مکانیسم‌ها کمک می‌کند تا متخصصان تغییرات تجربی و رفتاری منتسب به هیپنوتیزم را توضیح دهند.

این مطالعه بر روی یک فرد مجرد متمرکز بود که قبلا به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته و نشان داده بود که به شدت به پیشنهادات خواب‌آور واکنش نشان می‌دهد. در طول هیپنوتیزم این فرد می‌تواند پدیده‌هایی را تجربه کند که به طور معمول در حالت بیداری طبیعی امکان پذیر نیست؛ مانند توهمات زنده و کنترل شده.

جارنو توومینن، محقق ارشد این مطالعه می‌گوید: حتی اگر این یافته‌ها قبل از انجام تکرار روی نمونه بزرگتری از شرکت کنندگان قابل تعمیم نباشد، ما نشان داده‌ایم که چه نوع تغییراتی در فعالیت عصبی فردی که به طور ویژه‌ای به هیپنوتیزم واکنش نشان می‌دهد، اتفاق می‌افتد.

این مطالعه با ردیابی چگونگی جریان الکتریکی ناشی از مغناطیس در طول هیپنوتیزم و حالت بیداری طبیعی در سراسر مغز گسترش یافته است. این روش قبلا برای اندازه گیری تغییرات سطح سیستم در مغز در حالت‌های مختلف هوشیاری مانند بیهوشی ، کما و خواب استفاده شده است. این اولین بار است که از چنین روشی برای ارزیابی هیپنوتیزم استفاده می‌شود.

نقل از سایت افکار نیوز

اثر هیپنوتیزم روی مغز،هیپنوتیزم درمانی و مغز، اثر هیپنوز روی مغز، بهترین درمان با هیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی مغز.اثر هیپنوتیزم روی مغز،هیپنوتیزم درمانی و مغز، اثر هیپنوز روی مغز، بهترین درمان با هیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی مغز.اثر هیپنوتیزم روی مغز،هیپنوتیزم درمانی و مغز، اثر هیپنوز روی مغز، بهترین درمان با هیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی مغز.اثر هیپنوتیزم روی مغز،هیپنوتیزم درمانی و مغز، اثر هیپنوز روی مغز، بهترین درمان با هیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی مغز.اثر هیپنوتیزم روی مغز،هیپنوتیزم درمانی و مغز، اثر هیپنوز روی مغز، بهترین درمان با هیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی مغز.اثر هیپنوتیزم روی مغز،هیپنوتیزم درمانی و مغز، اثر هیپنوز روی مغز، بهترین درمان با هیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی مغز.اثر هیپنوتیزم روی مغز،هیپنوتیزم درمانی و مغز، اثر هیپنوز روی مغز، بهترین درمان با هیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی مغز.اثر هیپنوتیزم روی مغز،هیپنوتیزم درمانی و مغز، اثر هیپنوز روی مغز، بهترین درمان با هیپنوتیزم، هیپنوتیزم درمانی مغز.

 دیدگاه خود را نویسید

(لازم)

(به صورت محرمانه باقی می ماند)

*