تیر ۱۵۱۳۹۹
 

اختلالات سایکوسوماتیک یا روان تنی به اختلالات یا بیماریهای جسمانی گفته میشود که منشا روانی دارد.اضطراب ،استرس و خشم منبع اصلی اختلالات روان تنی هستند.زخم معده،زخم روده،مشکلات قلبی-عروقی،بیماریهای پوستی و  اختلالات تنفسی و حتی بیماریهایی مثل ام.اس و سرطان و نیز انواع سردردها ریشه روانی و عصبی دارند.

فریدمن و روزنمن دو پزشک قلب متوجه شدند که بیماران قلبی آنها دارای ویژگیهای شخصیتی خاصی هستند مثلا عجول هستند و کارها را با استرس انجام میدهند و دایما گوش به زنگ هستند.این کشف آنها را به تیپ شخصیتی A و B رهنمون کرد.افراد گروهA عجول و نا آرام و پراسترس هستند و افراد گروه B بر عکس آرام بوده و بدون استرس کار و زندگی میکنند.تحقیقات نشان داد که گروه A بیشتر در معرض مشکلات قلبی از جمله سکته هستند.لذا درمان اینگونه بیماریها علاوه بر درمانهای پزشکی باید رواندرمانی و تغییر در سبک زندگی هم باشد.

دکتر دارابی

اختلالات روان تنی،زخم معده،زخم روده،درمان اختلالات روان تنی،درمان اختلالات روان تنی،بیماریهای جسمانی-روانی،درمان اختلالات روان تنی،درمان اختلالات سایکوسوماتیک.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.