اردیبهشت ۱۶۱۳۹۸
 

 اختلال اضطراب جدایی(separation anxiety disorder) یکی از اختلالاتی است که در دی اس ام ۵ به دسته بندی بیماریهای روانی اضافه شده است.این اختلال جزو اختلالات اضطرابی است.ویژگی اصلی این اختلال این است که بیمار از جدا شدن از اعضای خانواده خود ترس و هراس دارد و دایم نگران است که برای اعضای خانواده اش اتفاقی بیفتد و آنها را از دست بدهد.گاهی بیمار نمیتواند از خانه خارج شود و نمیتواند تنهایی و دور از اعضای خانواده که به آنها وابسته است جایی برود و اگر برود دایم نگران است.

 البته اختلال اضطراب جدایی با اضطراب جدایی در کودکان ۱۲ ماهه تا ۱۸ ماهه فرق دارد.این اضطراب یک فرایند طبیعی رشد است و زمانی که طفل از مادر یا سایر افراد آشنا جدا میشود ،تجربه میکند.

اختلال اضطراب جدایی بیشتر در زمانی روی میدهد که کودک به مهد کودک یا مدرسه میرود.چون کودکان بیشتر وقت خود را با والدین و خانواده میگذرانند به هنگام جدا شدن تا حدی واکنش نشان میدهند ولی در اختلال اضطراب جدایی این واکنش بیشتر و شدیدتر است.

  این اختلال خاص دوران شروع مدرسه نیست و در سنین بالاتر نیز روی میدهد.گاهی این اختلال مانع رشد فرد میشود.مثلا بیمار نمیتواند به دانشگاهی دورتر از شهر خود یا کشور خود برود.

این اختلال در کودکان زیر ۱۲ سال شایعتر است و در دو جنس به یک اندازه شیوع دارد.

درمان این اختلال در بعد روانشناسی روشهای رفتاردرمانی و شناخت درمانی است.روشهایی مثل خساسیت زدایی نظامدار،تقویت رفتار،غرقه سازی و مانند آن.

افراد مبتلا به این اختلال زمینه بیماریهایی مثل بیش فعالی،اختلال دوقطبی،اختلال وحشت زدگی و اختلالات مشابه را در سنین بالاتر خواهند داشت .

منبع:آسیب شناسی روانی،ترجمه و ویراستار توسط دکتر حمزه گنجی،جلد اول،نشر ساوالان.تارخ چاپ۱۳۹۲٫چاپ سوم.

=================

کلمات کلیدی:اضطراب جدایی،اختلال اضطراب جدایی،علت اختلال اضطراب جدایی،درمان اختلال اضطراب جدایی.اضطراب جدایی،اختلال اضطراب جدایی،علت اختلال اضطراب جدایی،درمان اختلال اضطراب جدایی.اضطراب جدایی،اختلال اضطراب جدایی،علت اختلال اضطراب جدایی،درمان اختلال اضطراب جدایی.اضطراب جدایی،اختلال اضطراب جدایی،علت اختلال اضطراب جدایی،درمان اختلال اضطراب جدایی.ضطراب جدایی،اختلال اضطراب جدایی،علت اختلال اضطراب جدایی،درمان اختلال اضطراب جدایی.اضطراب جدایی،اختلال اضطراب جدایی،علت اختلال اضطراب جدایی،درمان اختلال اضطراب جدایی.اضطراب جدایی،اختلال اضطراب جدایی،علت اختلال اضطراب جدایی،درمان اختلال اضطراب جدایی.اضطراب جدایی،اختلال اضطراب جدایی،علت اختلال اضطراب جدایی،درمان اختلال اضطراب جدایی.ضطراب جدایی،اختلال اضطراب جدایی،علت اختلال اضطراب جدایی،درمان اختلال اضطراب جدایی.اضطراب جدایی،اختلال اضطراب جدایی،علت اختلال اضطراب جدایی،درمان اختلال اضطراب جدایی.اضطراب جدایی،اختلال اضطراب جدایی،علت اختلال اضطراب جدایی،درمان اختلال اضطراب جدایی.اضطراب جدایی،اختلال اضطراب جدایی،علت اختلال اضطراب جدایی،درمان اختلال اضطراب جدایی.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.