بهمن ۱۸۱۳۹۷
 

اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

ویژگی اصلی اختلال شخصیت اسکیزوتایپال یا اسکیزوتایپی،افکار،ادراک،ارتباط و رفتارهای بیگانه و دوامدار توصیف شده است.اگرچه این حالات و بیگانگیها به آن حد هستندکه مورد توجه واقع شوند،ولی تا آن حد شدید و جدی نیستند که بتوان تشخیص اسکیزوفرنی را بر آنها گذاشت.

افکار عجیب در این افراد میتواند فرد را به صورت خرافاتی بودن فوق العاده یا به صورت شخصی مهم و به ویژه مورد توجه دیگران جلوه گر سازد.

این افراد معمولا خرافاتی هستند و فکر میکنند که قادرند وقایع را پیش بینی کنند و نیز دارای افکار خودرجوعی هستند.یعنی رویدادهای بیرونی را به خودشان منتسب می کنند ولی این فکر آنقدرها شدید نیست که شبیه هذیان در بیماران اسکیزوفرن باشد.این اشخاص ادعا میکنند که قادرند فکر دیگران را بخوانند و حتی شاید مدعی شوند که قادر هستند روی دیگران کنترل جادویی داشته باشند.

 این افراد غالبا به دیگران بدبین هستند و شاید اندیشه پردازی پارانوییدی هم داشته باشند.افراد دارای اختلال شخصیت اسکیزوتایپال یا اسکیزوتایپی،در همنوایی بین فردی دچار مشکل هستند و به راحتی قادر به ارتباط با دیگران نیستند.از تنهایی شکوه دارند ولی در ایجاد روابط صمیمانه با دیگران بسیار ناتوان هستند.به این دلیل این افراد دوستان بسیار اندکی دارند.به این دلیل دارای اضطراب اجتماعی هستند و هیچ وقت بر این ترسشان غالب نمیشوند مگر اینکه تحت رواندرمانی قرار گیرند.

 ضمن وجود علایم فوق الذکر،این اشخاص دارای افسردگی و اضطراب خصوصا اضطراب اجتماعی هم هستند و غالبا به خاطر افسردگی و نه به دلیل اختلال شخصیت اسکیزوتایپی،به درمان مراجعه میکنند.

 در حالتهای استرس شدید، این بیماران حالتهای روانپریشی گذرا را نیز تجربه میکنند که از چند دقیقه تا چند ساعت به طول میکشد، اما این تجربه در حد تجربه بیماران اسکیزوفرن نیست.معمولا نصف این بیماران تشخیص افسردگی عمده را نیز دارند ( حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد).

 پژوهشها نشان میدهد که این اختلال یک ارتباط ژنتیکی احتمالی با بیماری اسکیزوفرن دارد.در واقع این افراد علایم اسکیزوفرن را با شدت ملایمتری از خودشان نشان میدهند اما گر علایم فوق الذکر با توهم و هذیانها توام گردد میتوان تشخیص اسکیزوفرنیا را مطرح کرد.

 علت این اختلال بیشتر زمینه های ژنتیکی است.درمان این ختلال دارودرمانی در کنار رواندرمانی است.البته این افراد معمولا به این دلایل به متخصص مراجعه نمیکنند و معمولا به دلیل افسردگی یا اضطراب و ترس اجتماعی مراجعه میکنند.لذا رواندرمانی برای رفع ترسهای اجتماعی برای این افراد بسیار ضروری است که در این بخش باید به روانشناس بالینی مراجعه نمایند.

                                                          دکتر دارابی(روانشناس-استاد دانشگاه).

===================

 

 

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.