اسفند ۰۹۱۳۹۷
 

افراد دارای اختلال شخصیت منفعل مهاجم افرادی هستند که قادر به ابراز وجود نیستند و از نه گفتن هراس دارند.این افراد خشم خود را بطور مستقیم ابراز نمیکنند بلکه به شکل انفعالی خشم خود را بروز میدهند،مثلا کم کاری میکنند و یا غر میزنند.

بهترین توصیف از شخصیت‌های منفعل – مهاجم این است که این افراد بلی می‌گویند و به نه عمل می‌کنند، آنان پرخاشگری پنهانی خود را بصورت انفعال ، عدم کارایی ، رفتارهای منفی و فراموشی عمدی نشان می‌دهند؛ اما برای این رفتارهای منفی خود دلیل تراشی (Rationalization) می‌کنند و اشتباه را به دیگران (که با آنها ارتباط دارند) نسبت می‌دهند؛ ولی با آنها قطع رابطه نمی کنند. بیماران مبتلا به اختلال شخصیت منفعل – مهاجم به نفرت خود بیشتر از رضایت خویش وابسته هستند و ممکن است هرگز ندانند برای لذت بردن خود چه چیزی می‌خواهند.

ملاکهای تشخیص افتراقی اختلال شخصیت منفعل- مهاجم

  • الگوی مستمر مقاومت منفی در مقابل در خواست دیگران برای عملکرد کافی که در اوایل بزرگسالی شروع شده و در زمینه‌های گوناگون ظاهر می‌شود. برای تشخیص اختلال وجود حداقل چهار علامت از علائم زیر ضروری است :

 

  1. منفعلانه در انجام تکالیف شغلی و اجتماعی مقاومت یا سرپیچی می‌کند.
  2. از اینکه دیگران اورا درک نکرده و قدرش را نمی‌دانند، شکایت می‌کند.
  3. ترشرو و اهل جر و بحث است.
  4. بطور غیر منطقی انتقاد کرده و به اولیا امور اهانت می‌کند.
  5. نسبت به کسانی که ظاهرا شانس بیشتری دارند حسادت می‌کند.
  6. از بدبختی‌های خود بطور اغراق آمیز و مستمر شکایت می‌کند.
  7. کلمات کلیدی=اختلال شخصیت انفعالی،شخصیت منفعل مهاجم،اختلال شخصیت انفعالی و وابسته به دیگران.ختلال شخصیت انفعالی،شخصیت منفعل مهاجم،اختلال شخصیت انفعالی و وابسته به دیگران

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.