فروردین ۰۵۱۳۹۸
 

افراد مبتلا به اختلال شخصیت نمایشی خواهان جلب توجه دیگران هستند.آنها خیلی زود توسط محرکهای بیرونی برانگیخته میشوند.این الگوها در اوایل بزرگسالی مشخص میشوند و در ابعاد گوناگون ظاهر میشود.آنها اگر مورد توجه دیگران نباشند شدیدا احساس ناراحتی میکنند.این افراد به طرق متعدد سعی در جلب توجه دیگران دارند و برای این هدف از ترفندهای متعددی استفاده میکنند.مثلا اگر در یک مهمانی مورد توجه نباشند سعی میکنندبا داستان سازیهای خیالی توجه دیگران را جلب کنند.علاوه بر این از چاپلوسی کردن،آوردن هدایا و آرایش غلیظ  خصوصا در خانمها برای جلب توجه دیگران استفاده میکنند.برای این هدف پول زیادی خرج لباس و لوازم آرایشی میکنند.اگر کسی از ظاهر آنها ایراد بگیرد شدیدا واکنش نشان میدهند.

سبک گفتاری آنها به شدت مهیج و تاثیرگذار است اما فاقد جزئیات لازم می باشد.عقاید تند یا افراطی با فراست شگرفی بیان می شوند اما دلایل زیربنایی آنها معمولا مبهم و گنگ است و حقایق تاییدکننده وجود ندارد.شاید فرد خاصی را یک آدم ممتاز معرفی کند و این موضوع را با آب و تاب فراوان عنوان نمایند اما دلایل قانع کننده ای برای این موضوع نداشته باشند.خودنمایی،بیان افراطی و تظاهر  سه ویژگی مهم این افراد است.

علت این اختلال عمدتا ناشی از کمبودهای عاطفی در دوران کودکی است.این افراد معمولا خوب دیده نشدند و خوب مورد توجه نبودند و لذا برای کسب توجه و تحسین دیگران سیری ناپذیر اقذامات هیستریک نشان میدهند.

درمان این اختلال فقط رواندرمانی توسط روانشناس است(نه روانپزشک).روش روانکاوی و شفای کودک درون در مورد این افراد باید در درمان استفاده شود و البته شناخت درمانی بسیار ضروری است.

======

کلمات کلیدی=اختلال شخصیت هیستریک-اختلال شخصیت نمایشی-هیستریانیک-درمان اختلال شخصیت نمایشی-تشخیص اختلال شخصیت نمایشی.اختلال شخصیت هیستریک-اختلال شخصیت نمایشی-هیستریانیک-درمان اختلال شخصیت نمایشی-تشخیص اختلال شخصیت نمایشی.اختلال شخصیت هیستریک-اختلال شخصیت نمایشی-هیستریانیک-درمان اختلال شخصیت نمایشی-تشخیص اختلال شخصیت نمایشی.اختلال شخصیت هیستریک-اختلال شخصیت نمایشی-هیستریانیک-درمان اختلال شخصیت نمایشی-تشخیص اختلال شخصیت نمایشی.اختلال شخصیت هیستریک-اختلال شخصیت نمایشی-هیستریانیک-درمان اختلال شخصیت نمایشی-تشخیص اختلال شخصیت نمایشی.اختلال شخصیت هیستریک-اختلال شخصیت نمایشی-هیستریانیک-درمان اختلال شخصیت نمایشی-تشخیص اختلال شخصیت نمایشی.اختلال شخصیت هیستریک-اختلال شخصیت نمایشی-هیستریانیک-درمان اختلال شخصیت نمایشی-تشخیص اختلال شخصیت نمایشی.اختلال شخصیت هیستریک-اختلال شخصیت نمایشی-هیستریانیک-درمان اختلال شخصیت نمایشی-تشخیص اختلال شخصیت نمایشی.اختلال شخصیت هیستریک-اختلال شخصیت نمایشی-هیستریانیک-درمان اختلال شخصیت نمایشی-تشخیص اختلال شخصیت نمایشی.اختلال شخصیت هیستریک-اختلال شخصیت نمایشی-هیستریانیک-درمان اختلال شخصیت نمایشی-تشخیص اختلال شخصیت نمایشی.اختلال شخصیت هیستریک-اختلال شخصیت نمایشی-هیستریانیک-درمان اختلال شخصیت نمایشی-تشخیص اختلال شخصیت نمایشی.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.