دی ۱۴۱۳۹۷
 

 ویژگی اصلی اختلال شخصیت وسواسی اشتغال ذهنی زیاد به نظم،کمالگرایی،و کنترل ذهنی است.این افراد از انعطاف پذیری و گشاده رویی پایینی برخوردارند.این اشخاص خودشان را شدیدا مشغول کار و تولید میکنند و این امر باعث کم شدن فعالیتهای تفریحی و دوستیها میشود.در مورد امور اخلاقی و مسائل ارزشی بیش از اندازه جدی ،دقیق و انعطاف ناپذیر هستند.شاید از اصول اخلاقی و معیارهای کارکردی دقیق پیروی کنند.آنها از دور انداختن اشیا کهنه ناتوان هستند.چندان اهل همکاری نیستند چون کار کسی را قبول ندارند.وجدان کاری بالایی دارند و کار خود را به نحو احسن انجام میدهند.

  کمالگرایی افراطی،شیفتگی شدید به کار و تولید،وظیفه شناسی افراطی،دقیق بودن،ناتوانی در دور انداختن اشیای کهنه،اکراه در واگذاری تکالیف به دیگران،خست نسبت به خود و دیگران،انعطاف ناپذیری و سرسختی.

اختلال شخصیت وسواسی در مردان دوبرابر بیشتر از زنان است.در کل جامعه یک درصد به این اختلال دچارند و در جمعیت بالینی ۳ تا ۱۰ درصد گزارش شده است.طبق مشاهدات بالینی و آزمونگری های اینجانب روی مراجعان در ایران، این اختلال شایع ترین اختلال شخصیت در ایران محسوب میشود.

 این اختلال در روابط بین فردی مشکلات عدیده ای ایجاد میکند.چون این افراد جزئی نگر هستند، از اطرافیان خود بیش از حد معمول عیب جویی میکنند و دائم در صدد اصلاح دیگران هستند.مشکل دیگر این افراد با دیگران این است که از عملکرد دیگران راضی نمیشوند و حداکثر انتظارات را از دیگران خصوصا فرزندان خود دارند و این باعث اضطراب عملکردی در دیگران میشود.مشکل دیگر این افراد خشک بودن و اهل مزاح و تفریح نبودن است.و دیگر اینکه در ابراز احساسات بسیار مشکل دارند و همسران این اشخاص از این ویژگیها سخت در عذابند و این موجب اختلافات شدید بین آنها میشود ./.

                                                  دکتر دارابی(روانشناس و استاد دانشگاه)

=====================

کلمات کلیدی=اختلال شخصیت وسواسی،درمان اختلال شخصیت وسواسی،بهترین روانشناس برای درمان اختلال شخصیت وسواسی،دکتر روانشناس خوب برای درمان اختلال شخصیت وسواسی.اختلال شخصیت وسواسی،درمان اختلال شخصیت وسواسی،بهترین روانشناس برای درمان اختلال شخصیت وسواسی،دکتر روانشناس خوب برای درمان اختلال شخصیت وسواسی.اختلال شخصیت وسواسی،درمان اختلال شخصیت وسواسی،بهترین روانشناس برای درمان اختلال شخصیت وسواسی،دکتر روانشناس خوب برای درمان اختلال شخصیت وسواسی.اختلال شخصیت وسواسی،درمان اختلال شخصیت وسواسی،بهترین روانشناس برای درمان اختلال شخصیت وسواسی،دکتر روانشناس خوب برای درمان اختلال شخصیت وسواسی.اختلال شخصیت وسواسی،درمان اختلال شخصیت وسواسی،بهترین روانشناس برای درمان اختلال شخصیت وسواسی،دکتر روانشناس خوب برای درمان اختلال شخصیت وسواسی.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.