آذر ۰۸۱۳۹۷
 

   به زبانی ساده،هذیان (delusion) عبارت است از باورهایی که فرد شدیدا آنرا قبول دارد ولی آن باورها با واقعیت فاصله زیادی دارند.پس هذیان یعنی یک باور غلط نسبت به یک واقعیت خارجی.هذیان با توهم(hallucination) متفاوت است.توهم به زبان ساده یعنی درک بدون محرک.مثلا یک بیمار اسکیزوفرن صداهایی را میشنود یا چیزهایی را میبیند که وجود خارجی ندارند،ولی بیمار شدیدا معتقد است که میشنود و میبیند.

   در اختلال هذیانی مثلا خانمی معتقد بود که همسایه ها بر علیه او توطئه میکنند و مواد شیمیایی را در فضای خانه او میپراکنند تا به او آسیب بزنند.یا مردی که شدیدا باور داشت که همسرش عاشق پسر همسایه شده و شدیدا آن پسر را دوست دارد(مثالهای واقعی از مراجعانم).

   اختلال هذیانی با اختلال شخصیت پارانویید بسیار شباهت دارد زیرا در هر دو اختلال، بدبینی وجود دارد.ولی اختلال هذیانی غیر عادی تر و شدت آن به مراتب بیشتر است و گاهی به اندازه ای شدید میشود که بیمار را از واقعیت بسیار دور کرده و بیمار به حالت جنون یا روانپریشی میرسد که گاهی نیاز به بستری شدن در بیمارستان روانی و استفاده از تدابیر شدید روانپزشکی حتی درمان با شوک(e.c.t) میشود.

  در اختلال هذیانی برخلاف اسکیزوفرنیا کندی عاطفی یا احساسی وجود نداشته و بیمار توهم ندارد.اگر هذیان و توهم و کندی عاطفی در کنار هم باشند، احتمال تشخیص اسکیزوفرن مطرح میشود.لذا این بیماران  هذیان سیستماتیک و بسیار اساسی دارند (بدون توهم و کندی عاطفی).

   بر اساس dsm5شروع این اختلال در سنین بالا اتفاق میفتد و شیوع آن به صورت طولانی مدت در جمعیت کلی حدود ۲ درصد اعلام شده است و میزان شیوع این اختلال در دو جنس برابر گزارش شده است.

  اختلال هذیانی  بر اساس dsm5 به چند دسته تقسیم میشود که عبارتند از،هذیان عشقی(بیمار فکر میکند فرد مهمی عاشق او شده و از فرط عشقش بیقرار است،هذیان خودبزرگ بینی یا گراندیوزیتی که بیمار فکر میکند آدم خیلی مهمی است و دائما بلوف میزند،هذیان حسادت که بیمار همسر،نامزد یا شریک جنسی خود را به خیانت متهم میکند،هذیان گزند و آسیب که بیمار فکر میکند دیگران قصد آزار و اذیت او یا نزدیکان او را دارند،هذیان سوماتیک که بیمار به غلط فکر میکند یک عارضه پزشکی یا جسمانی دارد،حالت میکس یا مختلط که بیمار چند مورد از موارد قبلی را دارد ولی هیچ کدام غالب نیستند.

                                                  دکتر دارابی(روان شناس بالینی و استاد دانشگاه)

                                                    =========================

کلمات کلیدی=اختلال هذیانی،پارانویید،تشخیص اختلال هذیانی،ویژگیهای اختلال هذیانی،فرق پارانویید با هذیان،دکتر خوب در درمان اختلال هذیانی در تهران.اختلال هذیانی،پارانویید،تشخیص اختلال هذیانی،ویژگیهای اختلال هذیانی،فرق پارانویید با هذیان،دکتر خوب در درمان اختلال هذیانی در تهران.اختلال هذیانی،پارانویید،تشخیص اختلال هذیانی،ویژگیهای اختلال هذیانی،فرق پارانویید با هذیان،دکتر خوب در درمان اختلال هذیانی در تهران.اختلال هذیانی،پارانویید،تشخیص اختلال هذیانی،ویژگیهای اختلال هذیانی،فرق پارانویید با هذیان،دکتر خوب در درمان اختلال هذیانی در تهران.اختلال هذیانی،پارانویید،تشخیص اختلال هذیانی،ویژگیهای اختلال هذیانی،فرق پارانویید با هذیان،دکتر خوب در درمان اختلال هذیانی در تهران.اختلال هذیانی،پارانویید،تشخیص اختلال هذیانی،ویژگیهای اختلال هذیانی،فرق پارانویید با هذیان،دکتر خوب در درمان اختلال هذیانی در تهران.اختلال هذیانی،پارانویید،تشخیص اختلال هذیانی،ویژگیهای اختلال هذیانی،فرق پارانویید با هذیان،دکتر خوب در درمان اختلال هذیانی در تهران.اختلال هذیانی،پارانویید،تشخیص اختلال هذیانی،ویژگیهای اختلال هذیانی،فرق پارانویید با هذیان،دکتر خوب در درمان اختلال هذیانی در تهران.اختلال هذیانی،پارانویید،تشخیص اختلال هذیانی،ویژگیهای اختلال هذیانی،فرق پارانویید با هذیان،

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.