اسفند ۱۰۱۳۹۷
 

 بیماری اضطراب و اختلال استرس چیست؟

بر اساس شواهد پژوهشی و بالینی ،اضطراب شایعترین بیماری روانی در ایران است.حال اضطراب چیست؟

اضطراب عبارت است از ترس مبهم.در حالت اضطراب بیمار نگرانیهای بی دلیل دارد،یعنی بی دلیل نگران است و انگار اتفاقی در حال وقوع است.به این دلیل در دسته بندی انجمن روانپزشکان امریکا آنرا اضطراب شناور یا تعمیم یافته(jeneralized anxiety) لقب دادند.در اضطراب شناور یا تعمیم یافته بیمار از هر فعالیتی هراس دارد.مثلا در مسافرت،در امتحان دادن،در خرید کردن و …نگران است و انگار همیشه اتفاقی در حال وقوع است.بیمار مضطرب دایم در حالت گوش به زنگی به سر میبرد و انگار اتفاقی در حال وقوع است.

 علایم دیگر اضطراب شامل عدم تمرکز فکر و به تبع آن فراموشی،افزایش ضربان قلب و گاهی تپش قلب،عرق کردن در بدن خصوصا کف دست،بیقرار بودن و در جایی بند نشدن،نگرانی افراطی نسبت به آینده که اصلیترین علامت اضطراب است.علایم دیگر شامل پرخاشگری،کمبود ظرفیت روانی و زود عصبی شدن،بی حوصلگی،کاهش اشتها و در موارد کمتر افزایش اشتها،عجول بودن و صبور نبودن،زیاد حرف زدن و تند غذا خوردن و خوب نجویدن غذا و ….

حال استرس چیست؟

 بسیاری از مردم حتی بسیاری از روانشناسان استرس و اضطراب را به یک معنا بکار میگیرند،در حالیکه اینگونه نیست.استرس یا فشار روانی عبارت است از هر واقعه ای که تعادل زندگی فرد را دگرگون کند و او را مجبور به سازگاری مجدد نماید.به زبان ساده ،هر نوع مشکل و گرفتاری در زندگی به معنای استرس میباشد.بیمار شدن،مقروض بودن،بیکار شدن یا اخراج از کار،گرفتاریهای زندگی مثل مشکل با همسر و فرزندان،مشکلات در محیط کار که متاسفانه در ایران بسیار شیوع دارد،مشکلات درسی در مدرسه و دانشگاه،مشکلات در رانندگی به دلیل منضبط نبودن برخی از افراد در رانندگی و پارک کردن که متاسفانه این هم در ایران بسیار شایع است و هزاران موارد مشابه دیگر انسان را در فشار روانی قرار میدهد.فشار روانی میتواند منجر به اضطراب شود.بنابر این اضطراب خود نوعی استرس است چون به انسان فشار می آورد.

علت اضطراب بر میگردد به تجارب دوران کودکی.افرادی که کودکیهای سختی داشته اند بیشتر در معرض اضطراب و استرس قرار دارند.افرادی که دارای باورهای غیر منطقی هستند و انتظارات بیموردی از دیگران و از زندگی دارند بیشتر در معرض اضطراب قرار دارند.والدینی که در تربیت کودک سختگیر و کمالگرا بودند بچه های مضطرب تربیت میکنند.افرادی که راه مقابله با مشکلات زندگی را نمیدانند و تصمیمات غیر منطقی مثل انتخاب شغل و یا انتخاب همسر نامناسب میگیرند و به حرف افراد عاقل و حتی مشاور گوش نمیدهند بیشتر در معرض اضطراب و استرس قرار میگیرند.علاوه بر همه موارد فوق وجود زمینه های ارثی و بیولوزیک را در بروز اضطراب و استرس نمیتوان نادیده گرفت.

درمان اضطراب شامل رواندرمانی و دارودرمانی است.ولی بیمار اول باید به روانشناس بالینی مراجعه کند و بعد از مصاحبه بالینی و اجرای تستهای روانشناسی و در صورت نیاز جهت دارو درمانی ارجاع داده شود.اغلب بیماران مضطرب بدون دارو درمان میشوند.هیپنوتیزم درمانی و شناخت درمانی بهترین روشهای درمان برای استرس و اضطراب است که توسط روانشناس بالینی به عمل می آید و کار روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان تجویز دارو است.

                                                    دکتر دارابی(روانشناس بالینی و استاد دانشگاه)

=========================

کلمات کلیدی:اضطراب،استرس،فرق اضطراب و استرس،درمان استرس،درمان اضطراب،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس برای درمان استرس،دکتر روانشناس برای درمان استرس و اضطراب،دکتر روانشناس در غرب تهران،دکتر روانشناس در تهران برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در تهران برای درمان استرس،بهترین دکتر روانشناس در تهران برای درمان اضطراب و استرس.اضطراب،استرس،فرق اضطراب و استرس،درمان استرس،درمان اضطراب،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس برای درمان استرس،دکتر روانشناس برای درمان استرس و اضطراب،دکتر روانشناس در غرب تهران،دکتر روانشناس در تهران برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در تهران برای درمان استرس،بهترین دکتر روانشناس در تهران برای درمان اضطراب و استرس.اضطراب،استرس،فرق اضطراب و استرس،درمان استرس،درمان اضطراب،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس برای درمان استرس،دکتر روانشناس برای درمان استرس و اضطراب،دکتر روانشناس در غرب تهران،دکتر روانشناس در تهران برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در تهران برای درمان استرس،بهترین دکتر روانشناس در تهران برای درمان اضطراب و استرس.فوق تخصص درمان استرس در تهرلان.فوق تخصص درمان اضطراب در تهران.

 

 

 

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.