آبان ۲۱۱۴۰۱
 

کتب هیپنوتیزم تالیف دکتر دارابی

 احتمال بروز بیماری وسواس برای هر فردی بین ۲ تا ۳ درصد است. می تواند این اختلال در کودکی هم به وجود آید. احتمال بروز بیماری وسواس فکری در مردان و زنان یکی است و تفاوتی ندارد.

در همه بیماری های روانی عامل ژنتیک و عملکرد مربوط به مغز، اثرگذار است. البته می توان به نحوه تربیت و موارد و مسائل محیطی و اضطراب و استرس هم اشاره کرد.

طبق پژوهش های انجام شده با نوار مغزی، دیده شده است که در افرادی که دچار اختلال وسواس فکری هستند، نشانه هایی از افسردگی هم وجود دارد.

مدارهایی در مغز افراد سالم وجود دارد که بعضی از افکار و پالس ها را از بین برده و مهار می کند اما در افراد وسواسی این مدارها کاربردی ندارند و افراد اعمال خود را از روی اجبار تکرار می کنند. با گذشت زمان و تکرار این رفتارهای عادتی، درمان وسواس فکری بسیار سخت خواهد شد. درمان قطعی وسواس فکری با هیپنوتیزم نیازمند اقدام به موقع برای درمان و انتخاب درست از یک روان درمانگر باتجربه و متخصص است.

بیماری وسواس فکری باعث می شود که فرد با دیگر بیماری های جسمی و روحی درگیر شود. این اختلال تهدیدی برای زندگی زناشویی، اجتماعی و اقتصادی افراد است.

بیماری وسواس فکری می توانند ضربه ای بسیار سخت بر زندگی افراد زند که حتی بدتر از اسکیزوفرنی باشد. این اختلال می تواند نشانه ای از وجود بیماری دیگری در فرد مبتلا باشد. پس برای درمان باید نزد یک روانشناس و روانپزشک معاینه شد. تا با بررسی علت و نوع بیماری بهترین درمان بر روی بیمار انجام شود.

درمان  وسواس فکری دشوار است ولی هیپنوتیزم و روان درمانی از موثرترین راه ها در درمان بیماری وسواس است. افکار وسواس گونه هر سری از سرس قبل خود قوی تر بروز می کند و ایجاد استرس می کند. مواردی چون چون شخصیت فرد وسواسی، شدت  وسواس بیمار، سطح انگیزه بیمار برای درمان و همچنین چگونگی بکار گیری روش ها ی درمان توسط درمانگر و مواردی دیگر، همه در درمان این اختلال تاثیر می گذارد.

پیامد بیماری وسواس فکری به معنی تخریب زندگی فرد بیمار و اختلال و سلب آرامش و آسایش از زندگی خود بیمار و اطرافیانش است.

افرادی که دچار بیماری وسواس فکری هستند، از آنجاییکه نسبت به اشتباه رفتار خود ناآگاه هستند، برای رفع استرس و اضطراب از رفتارهای وسواس گونه خود استفاده می کنند. افکار وسواسی شامل کلمات و رفتار و باورهایی نامطلوب است که می تواند با رفتار تند و پرخاشگرایانه همراه باشد. با گذشت زمان، درمان این اختلال سخت و مشکل می شود. درمان قطعی وسواس فکری با هیپنوتیزم بهترین راه درمان است.

درمان وسواس فکری شامل درمان دارویی و درمان غیر دارویی می شود. درمان غیر دارویی خود شامل دو نوع رفتار درمانی و شناخت درمانی است.

در رفتاردرمانی فرد با موضوعی که به آن حس خوب و خوشایندی ندارد مواجه شده و در ادامه از روش هیپنوتیزم درمانی و کاهش اضطراب، درمان تکمیل و انجام می شود.هترین متخصص درمان وسواس فکری در غرب تهران،

درمان وسواس فکری،بهترین روش درمان وسواس فکری،بهترین دکتر درمان وسواس فکری در تهران،هیپنوتراپیست خوب برای درمان وسواس فکری در تهران،بهترین دکتر درمان وسواس فکری،متخصص درمان وسواس فکری در تهران.درمان وسواس فکری،بهترین روشدرمان وسواس فکری،بهترین دکتر درمان وسواس فکری در تهران،هیپنوتراپیست خوب برای درمان وسواس فکری در تهران،بهترین دکتر درمان وسواس فکری،متخصص درمان وسواس فکری در تهران.درمان وسواس فکری،بهترین روشدرمان وسواس فکری،بهترین دکتر درمان وسواس فکری در تهران،هیپنوتراپیست خوب برای درمان وسواس فکری در تهران،بهترین دکتر درمان وسواس فکری،متخصص درمان وسواس فکری در تهران.درمان وسواس فکری،بهترین روشدرمان وسواس فکری،بهترین دکتر درمان وسواس فکری در تهران،هیپنوتراپیست خوب برای درمان وسواس فکری در تهران،بهترین دکتر درمان وسواس فکری،متخصص درمان وسواس فکری در تهران.درمان وسواس فکری،بهترین روشدرمان وسواس فکری،بهترین دکتر درمان وسواس فکری در تهران،هیپنوتراپیست خوب برای درمان وسواس فکری در تهران،بهترین دکتر درمان وسواس فکری،متخصص درمان وسواس فکری در تهران.درمان وسواس فکری،بهترین روشدرمان وسواس فکری،بهترین دکتر درمان وسواس فکری در تهران،هیپنوتراپیست خوب برای درمان وسواس فکری در تهران،بهترین دکتر درمان وسواس فکری،متخصص درمان وسواس فکری در تهران.درمان وسواس فکری،بهترین روشدرمان وسواس فکری،بهترین دکتر درمان وسواس فکری در تهران،هیپنوتراپیست خوب برای درمان وسواس فکری در تهران،بهترین دکتر درمان وسواس فکری،متخصص درمان وسواس فکری در تهران.درمان وسواس فکری،بهترین روشدرمان وسواس فکری،بهترین دکتر درمان وسواس فکری در تهران،هیپنوتراپیست خوب برای درمان وسواس فکری در تهران،بهترین دکتر درمان وسواس فکری،متخصص درمان وسواس فکری در تهران.

 دیدگاه خود را نویسید

(لازم)

(به صورت محرمانه باقی می ماند)

*