خرداد ۰۲۱۳۹۸
 

 

 

 

 

 

-اولین کنگره فوق تخصصی آسیایی هیپنوتیزم در مشهد برگزار میشود.

مشهد ایرنا.رییس انجمن هیپنوتیزم آسیا گفت ۱۷۰متخصص حوزه هیپنوتیزم از ۲۲ کشور جهان در نخستین کنگره بین المللی آسیایی هیپنوتیزم به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد شرکت می کنند.

نقل از کانال تلگرام دکتر مهدی فتحی.

سایت روانشناسی دکتر دارابی-متخصص روانشی و هیپنوتیزم.

=======================

 

کلمات کلیدی=کنگره هیپنوتیزم.همایش هیپنوتیزم.گردهایی هیپنوتیزم.سمینار هیپنوتیزم.دکتر فتحی متخصص هیپنوتیزم.دکتر مهدی فتحی.همایش بین المللی هیپنوتیزم.کنگره هیپنوتیزم.همایش هیپنوتیزم.گردهایی هیپنوتیزم.سمینار هیپنوتیزم.دکتر فتحی متخصص هیپنوتیزم.دکتر مهدی فتحی.همایش بین المللی هیپنوتیزم.کنگره هیپنوتیزم.همایش هیپنوتیزم.گردهایی هیپنوتیزم.سمینار هیپنوتیزم.دکتر فتحی متخصص هیپنوتیزم.دکتر مهدی فتحی.همایش بین المللی هیپنوتیزم.کنگره هیپنوتیزم.همایش هیپنوتیزم.گردهایی هیپنوتیزم.سمینار هیپنوتیزم.دکتر فتحی متخصص هیپنوتیزم.دکتر مهدی فتحی.همایش بین المللی هیپنوتیزم.کنگره هیپنوتیزم.همایش هیپنوتیزم.گردهایی هیپنوتیزم.سمینار هیپنوتیزم.دکتر فتحی متخصص هیپنوتیزم.دکتر مهدی فتحی.همایش بین المللی هیپنوتیزم.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.