خرداد ۲۸۱۴۰۱
 

کتاب هیپنوتیزم دکتر دارابی.نشر پیدایش

کلینیک هیپنوتیزم دکتر دارابی-۴۴۰۳۰۷۱۹-نکات مهم در هیپنوتیزم درمانی

تأثیر هیپنوتیزم

هیپنوتیزم روی همه افراد اثر یکسانی ندارد ..بیشترین افراد متاثر از هیپنوتیزم دارای تخیل خوبی هستند..اثر هیپنوتیزم می تواند به طور چشمگیری از یک فرد به فرد دیگر متفاوت باشد. برخی از افراد هیپنوتیزم شده بیان نموده اند که در حین حالت خواب ، احساس جدا شدن از مشکلات یا آرامش شدیدی دارند.

عده ای از افراد در حین هیپنوتیزم احساس می کنند که اقدامات آنها خارج از اراده آگاهانه آنها اتفاق می افتد. افراد دیگر ممکن است کاملاً آگاه و قادر به انجام مکالمه در هنگام هیپنوتیزم باشند.

آزمایش های یک متخصص به نام ارنست هیلگارد نشان داد که چگونه می توان از هیپنوتیزم برای تغییر چشمگیر ادراک استفاده کرد .
پس از اینکه به یک فرد هیپنوتیزم شده دستور داد درد در بازوی خود را احساس نکند ، بازوی شرکت کننده در آب یخ قرار گرفت.

در حالی که افراد غیر هیپنوتیزم شده پس از چند ثانیه به دلیل درد مجبور بودند بازوی خود را از آب خارج کنند ، افراد هیپنوتیزم شده بدون اینکه درد داشته باشند می توانستند بازوهای خود را برای چند دقیقه در آب یخ زده بگذارند و نگه دارند.

نکات مهم در مورد هیپنوتیزم

در حالی که بسیاری از افراد تصور می کنند که نمی توان هیپنوتیزم شد ، تحقیقات نشان داده است که تعداد زیادی از افراد بیش از آنچه فکر می کنند قابل هیپنوتیزم هستند. تحقیقات نشان می دهد که:

  • بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از افراد بسیار به هیپنوتیزم پاسخ می دهند
  • تقریباً هیپنوتیزم ۱۰٪ از سالمندان دشوار یا غیرممکن است
  • کودکان تمایل بیشتری به هیپنوتیزم دارند.
  • افرادی که می توانند به راحتی جذب تخیل شوند بسیار پاسخگوی هیپنوتیزم هستند.

اگر شما علاقه مند به هیپنوتیزم شدن هستید ، مهم است که به یاد داشته باشید که با ذهن باز به این تجربه نزدیک شوید. افرادی که هیپنوتیزم را ب مثبتا دید مثبت مینگرند ، واکنش بهتری نشان میدهند.

فوق تخصص هیپنوتیزم در ایران،فرد معروف در هیپنوتیزم، بهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،متخصص هیپنوتیزم در سعادت آباد تهران، مرکز هیپنوتیزم در سعادت آباد ، بهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران، بهترین متخصص هیپنوتیزم در پاسداران، متخصص هیپنوتیزم  در مرکز تهران.فوق تخصص هیپنوتیزم در ایران،فرد معروف در هیپنوتیزم، بهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،متخصص هیپنوتیزم در سعادت آباد تهران، مرکز هیپنوتیزم در سعادت آباد ، بهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران، بهترین متخصص هیپنوتیزم در پاسداران، متخصص هیپنوتیزم  در مرکز تهران.فوق تخصص هیپنوتیزم در ایران،فرد معروف در هیپنوتیزم، بهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،متخصص هیپنوتیزم در سعادت آباد تهران، مرکز هیپنوتیزم در سعادت آباد ، بهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران، بهترین متخصص هیپنوتیزم در پاسداران، متخصص هیپنوتیزم  در مرکز تهران.فوق تخصص هیپنوتیزم در ایران،فرد معروف در هیپنوتیزم، بهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،متخصص هیپنوتیزم در سعادت آباد تهران، مرکز هیپنوتیزم در سعادت آباد ، بهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران، بهترین متخصص هیپنوتیزم در پاسداران، متخصص هیپنوتیزم  در مرکز تهران.

  یک پاسخ به “کلینیک هیپنوتیزم دکتر دارابی-۴۴۰۳۰۷۱۹-نکات مهم در هیپنوتیزم درمانی”

  1. لطفا نظر خود را در مورد تجربه تان از هیپنوتیزم بیان کنید..

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.