اردیبهشت ۳۱۱۳۹۸
 

مشاور خانواده -دکتر مشاور خانواده.

اگر همسرتان ناراحت است چکاری باید انجام دهید؟

وقت‌هایی هست که همسرتان ناراحت است. ممکن است این ناراحتی از دستِ شما باشد، ممکن هم هست که این ناراحتی به‌خاطر کسی یا چیزی باشد که ارتباطی با شما ندارد.

اگر نتوانید احساسات همسرتان را بفهمید و درک کنید، بیشتر از قبل ناراحتش خواهید کرد، همین‌طور اگر به‌دنبال یک راه‌حل سریع باشید یا دلیلِ ناراحتی‌اش را دست‌کم بگیرید.

این احتمال هم هست که همسرتان به‌خاطر غیرمنطقی بودن یا رد کردن مرزهایی که برای شما مهم است، ناراحت‌تان کند.

دفعه‌ی بعدی که از دست همسرتان ناراحت شدید، به‌جای این‌که با عصبانیت و پرخاش متهمش کنید، اول کمی صبر کنید تا عصبانیت‌تان فروکش کند. وقتی دوباره آرام شدید، با هم برای حل مشکل صحبت کنید.

بایدها

 • احساسات همسرتان را بپذیرید و درک کنید.
 • احساسات‌تان را با او در میان بگذارید.
 • به او بگویید که دوستش دارید.
 • در زمان مناسب عذرخواهی کنید.
 • به حرف‌های همسرتان گوش کنید تا دلیل ناراحتی او را بفهمید.

نبایدها

 • احساسات یا منطق همسرتان را به‌صورت کلامی یا با زبان بدن نادیده گرفتن و کوچک شمردن.
 • حالت دفاعی گرفتن.
 • ترک کردن اتاق و هیچ‌چیز نگفتن
 • پیش‌قدم شدن برای رابطه‌ی جن سی
 • سعی در حل مشکل بدون درنظر گرفتن ناراحتی همسرتان.
 • نقل از سایت مردمان.
 • کلمات کلیدی=رابطه با همسر.بهترین نوع رابطه با همسر.اگر همسرتان ناراحت است چه باید کرد.بهترین روش ارتباط با همسر.بهترین رابطه با شوهر.بهترین رابطه با زن.ابطه با همسر.بهترین نوع رابطه با همسر.اگر همسرتان ناراحت است چه باید کرد.بهترین روش ارتباط با همسر.بهترین رابطه با شوهر.بهترین رابطه با زن.ابطه با همسر.بهترین نوع رابطه با همسر.اگر همسرتان ناراحت است چه باید کرد.بهترین روش ارتباط با همسر.بهترین رابطه با شوهر.بهترین رابطه با زن.ابطه با همسر.بهترین نوع رابطه با همسر.اگر همسرتان ناراحت است چه باید کرد.بهترین روش ارتباط با همسر.بهترین رابطه با شوهر.بهترین رابطه با زن.ابطه با همسر.بهترین نوع رابطه با همسر.اگر همسرتان ناراحت است چه باید کرد.بهترین روش ارتباط با همسر.بهترین رابطه با شوهر.بهترین رابطه با زن.بهترین مشاور خانواده در تهران.بهترین مشاور خانواده در غرب تهران.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.