تیر ۱۳۱۳۹۱
 

 – این بیماری در افرادی مشاهده میشود که کمرو و خجالتی بوده و از کودکی خود را از دیگران پنهان میکرده اند.این بیماران معمولا از اعتماد به نفس و عزت نفس پایینی برخوردار هستند..

-بیماری اریترو فوبیا یا سرخ شدن صورت هم دلیل ارثی و ژنتیک دارد و هم دلایل اکتسابی و یادگیری.

-سرخ شدن صورت معمولا تمام صورت،گردن و سینه را در بر میگیرد. و در موقعیتهای اجتماعی بیشتر اتفاق می افتد.

این بیماران معمولا ترس اجتماعی دارند و افرادی ترسو و فاقد عزت نفس و اعتماد به نفس لازم هستند.

 – برای درمان این بیماری رفتار درمانی به شیوه قصد متضاد و حساسیت زدایی نظامدار،تقویت عزت نفس و قدرت ابراز وجود و هیپنوتیزم درمانی در جهت شرطی زدایی(deconditioning) و حتی دارو درمانی (داروهای مدیکیت)پیشنهاد میشود.اگر این درمانها موثر نباشد با جراحی عصبی بخشهایی از نرونها را که به سرخ شدن صورت مربوط میشود را قطع میکنند که این آخرین راه حل است.ضمنا جراحی عصبی در ایران برای این بیماری تا کنون انجام نشده است و اینجانب اطلاعیدر این زمینه ندارم.

دکتر دارابی

متخصص روانشناسی و هیپنوتراپیست.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.