آبان ۱۸۱۳۹۷
 

        -اختلال مو-کندن(وسواس مو کنی)

   در اختلال وسواس موکنی یا تریکوتیلومانیا(trichotillomania) بیمار میل شدیدی به کندن موهای بدن خود دارد که بیشتر به کندن موی سر مربوط میشود و در مردان موی ریش و سبیل را هم شامل میشود.موهای ابرو و مژه ها و در مواردی موهای زهار( ناحیه تناسلی) هم از این بیماری در امان نیستند.کندن مو گاهی شدید شده و در مواردی بیمار موی کنده شده را میخورد.این بیماری باعث اختلال در عملکرد اجتماعی فرد شده و اعتماد به نفس و عزت نفس بیمار را شدیدا مورد تهدید قرار میدهد.کلمه تریکوتیلومانیا که یونانی است ، از سه کلمه تشکیل شده است که شامل تریکو به معنای مو و تیل به معنای کشیدن و مانیا که به معنای جنون است و لذا میشود به جنون کندن مو ترجمه کرد.

  بیمار هر چه تلاش میکند که از کندن مو خودداری کند در این کار موفق نمیشود و یک حالت اجبار یا کامپالسیو پیدا میکند و به این دلیل آنرا وسواس نام نهادند و در  DSM5 در گروه وسواس و اختلالات مرتبط جای گرفته است(در DSM4 جزو اختلالات کنترل تکانه بوده است).

  این اختلال در زنان بیشتر از مردان است(۹ به ۱) ولی در کودکان در دو جنس برابر است.سن شروع این اختلال از حدود ۹ تا ۱۳ سالگی است.

  علت این اختلال میتواند بیماریهایی مثل وسواس، افسردگی و اضطراب و یا سایر اختلالات اضطرابی خصوصا P.T.S.D باشد.این افراد معمولا زمینه ژنتیکی بیماریهای روانی خصوصا وسواس را دارند.علاوه بر این نقش عوامل عادت را نمیتوان نادیده گرفت.این افراد در زمان استرس برای کنترل آن به کندن مو میپرداختند و این موجب عادت در آنها شده است.

درمان این اختلال شامل روشهای درمانی روانشناخی و پزشکی یا دارو درمانی است.استفاده از هیپنوتیزم در کنار رواندرمانی شناختی-رفتاری بسیار در درمان موثر است.در درمان دارویی معمولا از داروهای ضد افسردگی مثل کلومی پرامین و فلوکستین و یا سایر داروهای روانگردان استفاده میشود.

                                                             ==============================

کلمات کلیدی=بیماری وسواس موکنی،مو کندن،اختلال مو کنی مو کندن،درمان بیماری وسواس مو کنی،اختلال مو کندن،دکتر روانشناس خوب برای درمان وسواس مو کنی،بهترین دکتر برای درمان وسواس موکنی،دکتر خوب برای درمان وسواس موکنی،روانشناس خوب در درمان وسواس موکندن مو کنی،متخصص خوب در درمان وسواس موکنی در تهران،دکتر روانشناس بالینی خوب در درمان وسواس موکنی،روانشناس خوب برای درمان بیماری وسواس موکنی در غرب تهران.شمال تهران،مرکز تهران.بیماری وسواس موکنی،مو کندن،اختلال مو کنی مو کندن،درمان بیماری وسواس مو کنی،اختلال مو کندن،دکتر روانشناس خوب برای درمان وسواس مو کنی،بهترین دکتر برای درمان وسواس موکنی،دکتر خوب برای درمان وسواس موکنی،روانشناس خوب در درمان وسواس موکندن مو کنی،متخصص خوب در درمان وسواس موکنی در تهران،دکتر روانشناس بالینی خوب در درمان وسواس موکنی،روانشناس خوب برای درمان بیماری وسواس موکنی در غرب تهران.شمال تهران،مرکز تهران.بیماری وسواس موکنی،مو کندن،اختلال مو کنی مو کندن،درمان بیماری وسواس مو کنی،اختلال مو کندن،دکتر روانشناس خوب برای درمان وسواس مو کنی،بهترین دکتر برای درمان وسواس موکنی،دکتر خوب برای درمان وسواس موکنی،روانشناس خوب در درمان وسواس موکندن مو کنی،متخصص خوب در درمان وسواس موکنی در تهران،دکتر روانشناس بالینی خوب در درمان وسواس موکنی،روانشناس خوب برای درمان بیماری وسواس موکنی در غرب تهران.شمال تهران،مرکز تهران.بیماری وسواس موکنی،مو کندن،اختلال مو کنی مو کندن،درمان بیماری وسواس مو کنی،اختلال مو کندن،دکتر روانشناس خوب برای درمان وسواس مو کنی،بهترین دکتر برای درمان وسواس موکنی،دکتر خوب برای درمان وسواس موکنی،روانشناس خوب در درمان وسواس موکندن مو کنی،متخصص خوب در درمان وسواس موکنی در تهران،دکتر روانشناس بالینی خوب در درمان وسواس موکنی،روانشناس خوب برای درمان بیماری وسواس موکنی در غرب تهران.شمال تهران،مرکز تهران.

 

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.