اردیبهشت ۲۱۱۳۹۷
 
هیپنوتیزم درمانی در ایران سابقه خیلی طولانی ندارد ولی از زمان مطرح شدن هیپنوتیزم از دهه ۱۳۵۰ توسط شعبان طاووسی ملقب به کابوک پیشرفت شگرف و خیره کننده ای داشته است و امروزه هیپنوتیزم در ایران و درمانها و جراحیهای خاصی که صورت گرفته است و نیز وجود انجمنهای هیپنوتیزم و همایشهای بین المللی در ایران و نیز کتابهای تالیفی و ترجمه ای که به چاپ رسیده است ،همگی نشانگر رشد روز افزون این رشته از دانش بشری بوده است.
روانشناسان و پزشکان زیادی  هر ساله در این زمینه آموزشهای لازم را میبینند و درمانهای خوبی در این زمینه صورت میگیرد.در روانشناسی بالینی و رواندرمانی اختلالات روان نژندی یا نروتیک هیپنوتیزم باید توسط یک روانشناس خوب و با تجربه کافی صورت بگیرد.مشاهده می شود که برخی افراد غیر روانشناس بدون دانش کافی در زمینه روانشناسی به این کار مبادرت میکنند که جای بسی تاسف است.لذا توصیه میشود که درمان بیماریهای روان نژندی مثل اضطراب،افسردگی،وسواس و اختلالات مشابه دیگر باید توسط هیپنوتیزور روانشناس و رواندرمانگر دارای مجوز از سازمان نظام روانشناسی صورت گیرد.

دکتر دارابی(روانشناس و هیپنوتیزور و استاد دانشگاه).
=============================

کلمات کلیدی=هیپنوتیزم درمانی،هیپنوتیزم درمانی در تهران،هیپنوتیزم کننده در تهران،متخصص در هیپنوتیزم،هیپنوتیزمگر،متخصص هیپنوتیزم درمانی،هیپنوتیزمگر در تهران،هیپنوتیزم درمانی در تهران،دکتر هیپنوتیزم، هیپنوتیزم کننده در تهران،دفتر هیپنوتیزم،روانشناسی هیپنوتیزم،هیپنوتیزم درمانی در تهران،متخصص هیپنوتیزم در ایران،بهترین دکتر هیپنوتیزم در ایران،هیپنوتیزم درمانی در تهران،متخصص هیپنوتیزم در ایران،بهترین دکتر هیپنوتیزم در ایران،هیپنوتیزم درمانی در تهران،متخصص هیپنوتیزم در ایران،بهترین دکتر هیپنوتیزم در ایران،هیپنوتیزم درمانی در تهران،متخصص هیپنوتیزم در ایران،بهترین دکتر هیپنوتیزم در ایران،بهترین مرکز هیپنوتیزم درمانی در غرب تهران.هیپنوتیزم کننده با تجربه در تهران.بهترین مرکز هیپنوتیزم درمانی در غرب تهران.هیپنوتیزم کننده با تجربه در تهران.بهترین مرکز هیپنوتیزم درمانی در غرب تهران.هیپنوتیزم کننده با تجربه در تهران.بهترین مرکز هیپنوتیزم درمانی در غرب تهران.هیپنوتیزم کننده با تجربه در تهران.بهترین مرکز هیپنوتیزم درمانی در غرب تهران.هیپنوتیزم کننده با تجربه در تهران.بهترین مرکز هیپنوتیزم درمانی در غرب تهران.هیپنوتیزم کننده با تجربه در تهران

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.