آذر ۰۲۱۳۹۷
 

اختلال پوست – کندن(skin picking)

اختلال کندن پوست یا اختلال پوست کندن عبارت است از میل و هوس شدید و مکرر برای کندن پوست بدن تا جایی که منجر به آسیب رسیدن به پوست و گوشت بدن میشود.این اختلال و بیماری در dsm4 وجود نداشته ولی در dsm5 به عنوان یک اختلال مجزا مطرح شده است.

این بیماری یا اختلال شاید با وسواس فکری و عملی هم همراه باشد به این دلیل در دی.اس.ام.۵ در گروه وسواس و اختلالات مرتبط دسته بندی شده است.این اختلال در زنها به مراتب از مردها بیشتر است.در گزارشی ۷۵ درصد این بیماران را زنها تشکیل میدهند.

علت این اختلال متنوع گزارش شده است که میتوان به عوامل احتمالی زیر اشاره کرد.

۱-اضطراب و سطح بالایی از استرس که فرد قادر به مقابله با آن و حل آن نیست.

۲-وجود والدین مستبد و دیکتاتور در کودکی و یا حال و خشم شدید بیمار نسبت به این والدین.بیمار چون نمیتواند این خشم را ابراز کند آنرا متوجه خود کرده و به خودش آسیب میزند.

۳-وجود میزان بالایی از دوپامین در مغز.مواد روانگردان که سطح دوپامین مغز را افزایش میدهند(مثل کوکایین و مت آمفتامین یا شیشه)با کندن پوست همراه بوده است که فرض میشود شاید با این موضوع مرتبط باشد.

۴-وجود زمینه های ارثی بیماریهای روانی،خصوصا بیماری وسواس.

درمان این اختلال شامل دارو درمانی و رواندرمانی است.در دارودرمانی از داروهایی که برای درمان وسواس استفاده میشود تجویز میشود که شامل داروهای اس اس آر آی و آنتاگونیستها میشود.دوکسپین،کلومی پرامین،اولانزاپین و …برای درمان استفاده میشود.

در کنار دارودرمانی بیمار باید به لحاظ روانشناختی نیز مورد تحلیل قرار بگیرد.تحلیل دوران کودکی و در صورت نیاز رواندرمانی از نوع شفای کودک درون و نیز روشهای رفتاردرمانی در کنار هیپنوتیزم درمانی و کاهش اضطراب، بسیار موثر است و در موارد زیادی بیمار بدون استفاده از دارو مورد درمان قرار گرفته است.

                                                               دکتر دارابی(روانشناس بالینی و استاد دانشگاه)

============================

کلمات کلیدی=وسواس کندن پوست،درمان اختلال پوست کندن،پوست کندن،پوست کنی،رواندرمانی اختلال پوست کندن،درمان اختلال پوست کندن،بهترین دکتر در درمان اختلال پوست کندن،روانشناس خوب برای درمان اختلال پوست کندن،دکتر خوب در درمان بیماری پوست کندن کندن پوست پوست کنی در تهران،غرب تهران،شمال تهران،مرکز تهران،جنوب تهران،پوست کندن.وسواس کندن پوست،درمان اختلال پوست کندن،پوست کندن،پوست کنی،رواندرمانی اختلال پوست کندن،درمان اختلال پوست کندن،بهترین دکتر در درمان اختلال پوست کندن،روانشناس خوب برای درمان اختلال پوست کندن،دکتر خوب در درمان بیماری پوست کندن کندن پوست پوست کنی در تهران،غرب تهران،شمال تهران،مرکز تهران،جنوب تهران،پوست کندن.وسواس کندن پوست،درمان اختلال پوست کندن،پوست کندن،پوست کنی،رواندرمانی اختلال پوست کندن،درمان اختلال پوست کندن،بهترین دکتر در درمان اختلال پوست کندن،روانشناس خوب برای درمان اختلال پوست کندن،دکتر خوب در درمان بیماری پوست کندن کندن پوست پوست کنی در تهران،غرب تهران،شمال تهران،مرکز تهران،جنوب تهران،پوست کندن.وسواس کندن پوست،درمان اختلال پوست کندن،پوست کندن،پوست کنی،رواندرمانی اختلال پوست کندن،درمان اختلال پوست کندن،بهترین دکتر در درمان اختلال پوست کندن،روانشناس خوب برای درمان اختلال پوست کندن،دکتر خوب در درمان بیماری پوست کندن کندن پوست پوست کنی در تهران،غرب تهران،شمال تهران،مرکز تهران،جنوب تهران،پوست کندن.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.