خرداد ۰۱۱۳۹۹
 

بعد از ابتلا به کرونا بسیاری از افراد به دلیل ابتلا به کرونا و استرس ناشی از آن دچار افسردگی و اضطراب میشوند.اضطراب و افسردگی ناشی از ابتلا به کرونا نسبتا شایع است و تا کنون مراجعانی به این دلیل به اینجانب مراجعه داشته اند.این بیماران گزارش میدهند که در دوران بیماری و قرنطینه نگرانیهای زیادی داشته اند که مبادا  این بیماری موجب مرگ آنها شود و در دوران بیماری کابوسهای زیادی در این ارتباط داشته اند.دیگر اینکه برخی از این افراد جان به در برده از کرونا به افسردگی دجار بوده اند و این افسردگی به بعد از رهایی از ویروس کرونا ادامه داشته است.درمان این بیماران عمدتا هیپنوتیزم  و در کنار آن مایندفولنس و تصویرسازیهای خلاق برای رهایی ذهنی از کرونا است.

======================

کلمات کلیدی:درمان اضطراب ناشی از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا،درمان کرونا،درمان ترس از کرونا،درمان روان بعد از کرونا،دکتر روانشناس خوب در درمان ترس از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا.درمان اضطراب ناشی از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا،درمان کرونا،درمان ترس از کرونا،درمان روان بعد از کرونا،دکتر روانشناس خوب در درمان ترس از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا.درمان اضطراب ناشی از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا،درمان کرونا،درمان ترس از کرونا،درمان روان بعد از کرونا،دکتر روانشناس خوب در درمان ترس از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا.درمان اضطراب ناشی از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا،درمان کرونا،درمان ترس از کرونا،درمان روان بعد از کرونا،دکتر روانشناس خوب در درمان ترس از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا.درمان اضطراب ناشی از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا،درمان کرونا،درمان ترس از کرونا،درمان روان بعد از کرونا،دکتر روانشناس خوب در درمان ترس از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا.درمان اضطراب ناشی از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا،درمان کرونا،درمان ترس از کرونا،درمان روان بعد از کرونا،دکتر روانشناس خوب در درمان ترس از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا.درمان اضطراب ناشی از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا،درمان کرونا،درمان ترس از کرونا،درمان روان بعد از کرونا،دکتر روانشناس خوب در درمان ترس از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا.درمان اضطراب ناشی از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا،درمان کرونا،درمان ترس از کرونا،درمان روان بعد از کرونا،دکتر روانشناس خوب در درمان ترس از کرونا،درمان افسردگی ناشی از کرونا.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.