آبان ۱۱۱۳۹۶
 

سن نوجوانی سن بحران هویت است.نوجوانی سن برزخ بین کودکی و بزرگسالی است و به همین دلیل از دشوارترین مراحل رشد انسان در چرخه زندگی محسوب میشود.

نوجوان از یک سو جذب همسالان خود میشود و از سوی دیگر با معیارهای والدین در تضاد قرار میگیرد.اگر نوجوان نتواند بین این دو گرایش تعادل ایجاد کند دچار بحران خواهد شد .از یک طرف والدین انتظاراتی دارند که نوجوان باید به آن عمل کند و از طرفی جذب همسالانی میشود که آنها هم از نوجوان انتظاراتی دارند.

   کیفیت ارتباط بین والدین و نوجوان بسیار مهم و اساسی است.والدینی که با کودک رابطه خوب و صمیمانه ای دارند و کودک در کنار آنها احساس راحتی میکند بعدا در حل بحران هویت خوب عمل میکند و با والدین در تضاد قرار نمیگیرد.ولی متاسفانه بسیاری از والدین به دلیل عدم آگاهی از تربیت درست کودک و احتمالا داشتن مسائل شخصیتی و کودکیهای ناخوش ، قادر به برقراری رابطه درست با کودک و بعدا نوجوان نیستند.در این مواقع نوجوان به سمت همسالان و احتمالا کارهای نادرست هدایت خواهد شد که اینجانب شاهد بروز این مشکلات در نوجوانان دختر و پسر هستم (مشاهدات بالینی )که گاهی حل آن دشوار و حتی ناشدنی به نظر می آید.نوجوانان معمولا در مراجعه به روانشناس همکاری لازم را ندارند و معمولا والدین با اصرار زیاد و یا با تهدید و یا وعده دادن آنها را به کلینیک نزد روانشناس می آورند و در صورت برقراری ارتباط خوب با روانشناس  و ایجاد اعتماد میتوان در حل تعارضات به آنها کمک نمایند.

                                                                 دکتر دارابی(روانشناس و استاد دانشگاه).

                                                                              ================

کلمات کلیدی جهت سرچ=نوجوانان.مشکلات نوجوانان.درمان مشکلات نوجوانان.مشاوره مشکلات نوجوانان.درمان.نوجوانان.مشاوره.رواندرمانی نوجوانان.آدرس دکتر روانشناس برای حل مشکلات نوجوانان.هویت نوجوانان.رواندرمانی نوجوانان.رواندرمانی نوجوانان.نوجوان.نوجوان.دکتر.روانشناس.روانشناس بالینی.هویت نوجوانان.درمان.هویت.هویت یابی.بحران هویت.نوجوانان.مشکلات نوجوانان.درمان مشکلات نوجوانان.مشاوره مشکلات نوجوانان.درمان.نوجوانان.مشاوره.رواندرمانی نوجوانان.آدرس دکتر روانشناس برای حل مشکلات نوجوانان.هویت نوجوانان.رواندرمانی نوجوانان.رواندرمانی نوجوانان.نوجوان.نوجوان.دکتر.روانشناس.روانشناس بالینی.هویت نوجوانان.درمان.هویت.هویت یابی.بحران هویت.نوجوانان.مشکلات نوجوانان.درمان مشکلات نوجوانان.مشاوره مشکلات نوجوانان.درمان.نوجوانان.مشاوره.رواندرمانی نوجوانان.آدرس دکتر روانشناس برای حل مشکلات نوجوانان.هویت نوجوانان.رواندرمانی نوجوانان.رواندرمانی نوجوانان.نوجوان.نوجوان.دکتر.روانشناس.روانشناس بالینی.هویت نوجوانان.درمان.هویت.هویت یابی.بحران هویت.نوجوانان.مشکلات نوجوانان.درمان مشکلات نوجوانان.مشاوره مشکلات نوجوانان.درمان.نوجوانان.مشاوره.رواندرمانی نوجوانان.آدرس دکتر روانشناس برای حل مشکلات نوجوانان.هویت نوجوانان.رواندرمانی نوجوانان.رواندرمانی نوجوانان.نوجوان.نوجوان.دکتر.روانشناس.روانشناس بالینی.هویت نوجوانان.درمان.هویت.هویت یابی.بحران هویت.نوجوانان.مشکلات نوجوانان.درمان مشکلات نوجوانان.مشاوره مشکلات نوجوانان.درمان.نوجوانان.مشاوره.رواندرمانی نوجوانان.آدرس دکتر روانشناس برای حل مشکلات نوجوانان.هویت نوجوانان.رواندرمانی نوجوانان.رواندرمانی نوجوانان.نوجوان.نوجوان.دکتر.روانشناس.روانشناس بالینی.هویت نوجوانان.درمان.هویت.هویت یابی.بحران هویت.نوجوانان.مشکلات نوجوانان.درمان مشکلات نوجوانان.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.