تیر ۰۲۱۳۹۱
 

بر اساس آمارهای موجود اضطراب  و اختلالات اضطرابی شایعترین اختلال روانی در ایران است. خصوصا اضطراب از نوع تعمیم یافته.از نظر فروید بنیانگذار مکتب روانکاوی در روانشناسی ،اضطراب عبارت است از ترس بی دلیل یا مبهم.این تعریف همچنان مورد پذیرش اغلب روانشناسان قرار دارد.در حالت اضطراب فرد بی دلیل نگران است و انگار منتظر شنیدن یک خبر ناخوشایند است در حالیکه هیچ دلیل منطقی و محکم برای نگرانی خود ندارد.فرد مضطرب گوش به زنگ است که خبر بدی را بشنود و یا اتفاق بدی برایش بیفتد.دایم نگران آینده است و هر اتفاقی که به آینده مربوط باشد را مبهم میبیند و میترسد.

 

  اضطراب علائم زیادی دارد.علائم جسمانی اضطراب عبارت است از،افزایش ضربان قلب،عرق کردن در کف دستها و حتی پاها ،افزایش ریتم تنفس در حالتهای شدید اضطراب،اسهالهای عصبی در اثر اضطراب شدید و دائمی و به دنبال آن زخم روده ،و معده در صورت شدت اضطراب و طولانی شدن آن.

بیقراری. و علائم روانی یا ذهنی و رفتاری اضطراب عبارت است از،گوش به زنگی افراطی ،عدم تمرکز فکر،ناخن جویدن ،لب جویدن ، عجول بودن و …

درمان اضطراب

  رواندرمانی از نوع شناختی،هیپنوتیزم درمانی و در حالت شدید دارودرمانی از درمانهای اصلی اضطراب است.بهترین روشهای رواندرمانی اضطراب و استرس، هیپنوتیزم درمانی در کنار رواندرمانی شناختی رفتاری هست.در صورت علاقه مندی به مطالعه در این زمینه ها،به مقالات دیگر این سایت در این موارد رجوع کنید.

                                                                                  ==================

کلمات کلیدی:اضطراب،اختلالات اضطرابی،درمان اضطراب،درمان اختلالات اضطرابی،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در درمان اختلالات اضطرابی،اضطراب،اختلالات اضطرابی،درمان اضطراب،درمان اختلالات اضطرابی،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در درمان اختلالات اضطرابی،اضطراب،اختلالات اضطرابی،درمان اضطراب،درمان اختلالات اضطرابی،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در درمان اختلالات اضطرابی،اضطراب،اختلالات اضطرابی،درمان اضطراب،درمان اختلالات اضطرابی،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در درمان اختلالات اضطرابی،اضطراب،اختلالات اضطرابی،درمان اضطراب،درمان اختلالات اضطرابی،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در درمان اختلالات اضطرابی،اضطراب،اختلالات اضطرابی،درمان اضطراب،درمان اختلالات اضطرابی،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در درمان اختلالات اضطرابی،اضطراب،اختلالات اضطرابی،درمان اضطراب،درمان اختلالات اضطرابی،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در درمان اختلالات اضطرابی،اضطراب،اختلالات اضطرابی،درمان اضطراب،درمان اختلالات اضطرابی،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در درمان اختلالات اضطرابی،اضطراب،اختلالات اضطرابی،درمان اضطراب،درمان اختلالات اضطرابی،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در درمان اختلالات اضطرابی،اضطراب،اختلالات اضطرابی،درمان اضطراب،درمان اختلالات اضطرابی،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در درمان اختلالات اضطرابی،اضطراب،اختلالات اضطرابی،درمان اضطراب،درمان اختلالات اضطرابی،دکتر روانشناس برای درمان اضطراب،دکتر روانشناس در درمان اختلالات اضطرابی،اضطراب،اختلالات اضطرابی،درمان اضطراب،درمان اختلالات اضطرابی،.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.