دی ۰۵۱۳۹۶
 

حمله های وحشت یا پانیک جزو اختلالات اضطرابی بوده و شامل  علایمی مثل افزایش سریع ضربان قلب،احساس تنگی نفس و خفگی یا احساس مرگ قریب الوقوع،مورمور شدن بدن،احساس گرگرفتگی و احساس حالتهای خاص روانی یا مسخ شخصیت و مواردی دیگراست.شیوع این اختلال در سالهای اخیر رو به فزونی گذاشته است و در هر دو جنس شیوع نسبتا یکسانی دارد که البته مشاهدات نشان میدهد در مردان کمی بیشتر از زنان شیوع دارد.

درمان این اختلال در درجه اول رواندرمانی و تمرینهای هیپنوتیزم و در حالت خلسه اجرای روشهای خاص روان درمانی است.در صورت پاسخ نگرفتن شاید دارو درمانی مفید باشد.

 

برچسبها:درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،درمان پانیک،درمان حمله های وحشت،روانشناس در درمان پانیک،پانیک،حمله پانیک،رواندرمانی پانیک یا وحشت،

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.