بهمن ۰۵۱۳۹۶
 

یکی از بیماریهای شایع روانی که در گذشته سرماخوردگی روانی هم لقب گرفته بود(به دلیل شیوع زیاد) افسردگی است.این بیماری شامل علائمی مثل افکار اتومات منفی و نشخوار فکری،کاهش اشتها،کاهش تحرک و میل جنسی،نا امیدی و یاس و عدم امید به آینده،کاهش انگیزه در هر کاری اختلال خواب،فقدان لذت و در حالت شدید افکار خودکشی  میباشد.

علت افسردگی شامل عوامل ارث و عوامل اکتسابی است و درمان آن هم شامل رواندرمانی و د ارو درمانی است.بر اساس پژوهشهای انجام شده شناخت درمانی و رواندرمانیهای موج سوم خصوصا فراشناخت درمانی در درمان افسردگی اثر چشمگیری دارد.

در درمان افسردگی با توجه به شرح حالی که از بیمار گرفته میشود و با توجه به تجربه بالینی روانشناس بالینی روشهای خاصی در درمان یا رواندرمانی به کار گرفته میشود.روانکاوی،فعالسازی رفتار،شناخت درمانی،فراشناخت درمانی و درمان مبتنی بر مسئولیت و پذیرش از متدهای علم روانشناسی بالینی و رواندرمانی جهت کمک و درمان بیماران مبتلا به افسردگی است.البته اگر افسردگی از نوع ماژور یا عمده باشد بیمار باید به روانپزشک جهت درمان ارجاع داده شود و رواندرمانی باید در کنار دارو درمانی بکار گرفته شود.

دکتر دارابی(روانشناس بالینی و استاد دانشگاه)

========

برچسبها” افسردگی،درمان افسردگی،رواندرمانی بیماری افسردگی،نحوه درمان بیماری افسردگی،مرکز درمان افسردگی در تهران،متخصص درمان افسردگی،رواندرمانی افسردگی حاد،درمان افسردگی مزمن،درمان افسردگی در تهران،افسردگی،درمان افسردگی،رواندرمانی بیماری افسردگی،نحوه درمان بیماری افسردگی،مرکز درمان افسردگی در تهران،متخصص درمان افسردگی،رواندرمانی افسردگی حاد،درمان افسردگی مزمن،درمان افسردگی در تهران،افسردگی،درمان افسردگی،رواندرمانی بیماری افسردگی،نحوه درمان بیماری افسردگی،مرکز درمان افسردگی در تهران،متخصص درمان افسردگی،رواندرمانی افسردگی حاد،درمان افسردگی مزمن،درمان افسردگی در تهران،افسردگی،درمان افسردگی،رواندرمانی بیماری افسردگی،نحوه درمان بیماری افسردگی،مرکز درمان افسردگی در تهران،متخصص درمان افسردگی،رواندرمانی افسردگی حاد،درمان افسردگی مزمن،درمان افسردگی در تهران،افسردگی،درمان افسردگی،رواندرمانی بیماری افسردگی،نحوه درمان بیماری افسردگی،مرکز درمان افسردگی در تهران،متخصص درمان افسردگی،رواندرمانی افسردگی حاد،درمان افسردگی مزمن،درمان افسردگی در تهران،افسردگی،درمان افسردگی،رواندرمانی بیماری افسردگی،نحوه درمان بیماری افسردگی،مرکز درمان افسردگی در تهران،متخصص درمان افسردگی،رواندرمانی افسردگی حاد،درمان افسردگی مزمن،درمان افسردگی در تهران،افسردگی،درمان افسردگی،رواندرمانی بیماری افسردگی،نحوه درمان بیماری افسردگی،مرکز درمان افسردگی در تهران،متخصص درمان افسردگی،رواندرمانی افسردگی حاد،درمان افسردگی مزمن،درمان افسردگی در تهران،افسردگی،درمان افسردگی،رواندرمانی بیماری افسردگی،نحوه درمان بیماری افسردگی،مرکز درمان افسردگی در تهران،متخصص درمان افسردگی،رواندرمانی افسردگی حاد،درمان افسردگی مزمن،درمان افسردگی در تهران،بهترین دکتر در درمان افسردگی در غرب تهران-دکتر خوب در درمان افسردگی-مشاور خوب در درمان افسردگی در تهران-بهترین مشاور درمان افسردگی-بهترین مشاور در درمانی بیماری افسردگی-دکتر با تجربه-مشاور با تجربه در درمان افسردگی در تهران./.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.