مرداد ۳۰۱۳۹۷
 

کتاب عزت نفس-تالیف دکتر دارابی-تهران:نشر آییژ

-عزت نفس چیست؟

   یکی از مفاهیم روانشناسی که زیاد مورد استفاده قرار میگیرد مفهوم عزت نفس یا self-esteem است.عزت نفس معادل سه کلمه است.

۱-احترام به خود(self respect).

۲-ارزشیابی از خود یا خود ارزیابی(self evaluation).

۳-ارزش قایل شدن برای خود(self worth).

با توجه به مفاهیم بالا، فردی که از عزت نفس بالا یا متعادل برخوردار باشد خود را دوست دارد،برای خودش ارزش قائل است و ارزیابی خوبی از خود دارد که این ارزیابی و ارزشیابی منطقی و متناسب با واقعیت است.فردی هم که از عزت نفس پایین برخوردار باشد عکس موارد فوق است.یعنی خود را قابل احترام و دوست داشتنی نمیداند ، خود پنداره خوبی از خود ندارد  و خود را خوب ارزیابی نمیکند و توانمندیهای خود را نادیده میگیرد.یکی از ویژگیهای اصلی یک انسان سالم داشتن عزت نفس سالم و متعادل است.یک انسان سالم خود را دوست دارد،انسانهای دیگر را هم دوست داشتنی میداند و فکر میکند که دیگران هم او را دوست دارند.

چرا بسیاری از مردم عزت نفس خوبی ندارند؟.

اینجانب با آزمونگریهای متعددی که روی مراجعانم داشته ام ،مشاهده کردم که اغلب مراجعان از عزت نفس کافی برخوردار نیستند.عزت نفس از تجارب ما در سنین کودکی شکل میگیرد.اگر نیازهای روانی و عاطفی کودک به درستی توسط والدین ارضا شود(مثل نیاز به تایید،نیاز به تحسین،نیاز به توجه و دیده شدن،نیاز به محبت،نیاز به مراقبت و …..) و کودک تجارب بدی در کودکی نداشته باشد(مثل تحقیر،تمسخر،مقایسه شدن،قضاوت شدن،تنبیه شدن و …)عزت نفس خوب شکل میگیرد و فرد تصور خوبی از خود خواهد داشت.به این دلیل میتوان گفت که مهمترین هدیه والدین به فرزندان و مهمترین ارثیه والدین برای کودکان خود ایجاد عزت نفس سالم در فرزندانشان است.زیرا اگر عزت نفس خوب در انسان شکل بگیرد فرد از اعتماد به نفس کافی برای پیشرفت و مقابله با چالشهای زندگی برخوردار خواهد بود.

آیا عزت نفس قابل تغییر و درمان است؟

عزت نفس در هر سنی میتواند آسیب ببیند.گاهی مراجعانم میگویند که آقای دکتر ،من تا این سن از عزت نفس و اعتماد به نفس خوبی برخوردار بودم و نزد همه زبانزد بودم،ولی بعد از ازدواج شوهرم آنقدر مرا تحقیر کرد و آنقدر توانمندیهای مرا زیر سوال برد که من الان فکر میکنم قادر به انجام هیچ کاری نیستم و خودم را فرد بی ارزشی میدانم.اینگونه جملات را به اشکال گوناگون از مراجعانم زیاد شنیدم متاسفانه!!.بنابر این عزت نفس سالم هم میتواند آسیب ببیند.گاهی والدین وظایف خود را درست انجام میدهند ولی حوادثی در سنین بالاتر به آن آسیب میزند.

بنابر این همانگونه که عزت نفس آسیب میبیند، میتواند درمان شود.رواندرمانیهای گوناگونی از جمله رواندرمانی شناختی رفتاری و هیپنوتیزم درمانی در درمان عزت نفس آسیب دیده میتواند موثر باشد.روش دیگر برای درمان عزت نفس آسیب دیده شفای کودک درون است مخصوصا برای افرادی که کودکیهای سختی داشته اند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و افزایش آگاهی خود به کتابهای موجود و از جمله کتاب عزت نفس تالیف اینجانب مراجعه کنید.

                                                                                    ============

کلمات کلیدی=عزت نفس،اعتماد به نفس،درمان عزت نفس-درمان اعتماد به نفس-بهترین روش برای درمان عزت نفس و اعتماد به نفس-راههای رشد عزت نفس-راههای رشد عزت نفس-بهترین دکتر در درمان عزت نفس-روانشناس خوب برای درمان اعتماد به نفس-درمانگر خوب اعتماد به نفس-بهترین روانشناس برای درمان عزت نفس-رواندرمانی عزت نفس-رواندرمانی اعتماد به نفس.عزت نفس،اعتماد به نفس،درمان عزت نفس-درمان اعتماد به نفس-بهترین روش برای درمان عزت نفس و اعتماد به نفس-راههای رشد عزت نفس-راههای رشد عزت نفس-بهترین دکتر در درمان عزت نفس-روانشناس خوب برای درمان اعتماد به نفس-درمانگر خوب اعتماد به نفس-بهترین روانشناس برای درمان عزت نفس-رواندرمانی عزت نفس-رواندرمانی اعتماد به نفس.عزت نفس،اعتماد به نفس،درمان عزت نفس-درمان اعتماد به نفس-بهترین روش برای درمان عزت نفس و اعتماد به نفس-راههای رشد عزت نفس-راههای رشد عزت نفس-بهترین دکتر در درمان عزت نفس-روانشناس خوب برای درمان اعتماد به نفس-درمانگر خوب اعتماد به نفس-بهترین روانشناس برای درمان عزت نفس-رواندرمانی عزت نفس-رواندرمانی اعتماد به نفس.عزت نفس،اعتماد به نفس،درمان عزت نفس-درمان اعتماد به نفس-بهترین روش برای درمان عزت نفس و اعتماد به نفس-راههای رشد عزت نفس-راههای رشد عزت نفس-بهترین دکتر در درمان عزت نفس-روانشناس خوب برای درمان اعتماد به نفس-درمانگر خوب اعتماد به نفس-بهترین روانشناس برای درمان عزت نفس-رواندرمانی عزت نفس-رواندرمانی اعتماد به نفس.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.