خرداد ۲۹۱۳۹۱
 

رواندرمانی یکی از انواع درمانهای روانی است که توسط روانشناس بالینی اعمال میشود.در رواندرمانی تئوریهای زیادی وجود دارد که با توجه به علاقه و زمینه نظری که روانشناس به آن گرایش دارد اعمال میشود.بنیانگذار رواندرمانی زیگموند فروید است که با تاسیس مکتب روانکاوی که در واقع شکلی از انواع رواندرمانی است،این دانش و علم را به جهان عرضه نمود..

امروزه مکاتب رواندرمانی زیادی وجود دارد،مثل روانکاوی،رفتار درمانی،شناخت درمانی و رواندرمانی از نوع اگزیستانسیل . در هر یک از این مکاتب نظریه های زیادی هم وجود دارد.

رواندرمانی در واقع رسیدن به بینش عمیقتر نسبت به خودمان است.هدف رواندرمانی آگاهی و شناخت از خودمان و سعی در رفع نقایص فکری و شخصیتی است.این امر در حیطه کار روانشناسی بالینی است.مرحوم دکتر سعید شاملو در کتاب اصول روانشناسی بالینی رواندرمانی را شرایط جدید یادگیری تعریف کرده است.در رواندرمانی شما از کاراکتر یا شخصیت خود اطلاع بیشتری پیدا میکنید و در صدد رفع نقاط ضعف خود بر می آیید.

هدف دیگر رواندرمانی درمان بیماریهای روانی از نو روان نژند است(نروز-neuroze)است.بیماریهایی مثل افسردگی،اضطراب و اختلالات اضطرابی مثل وسواس،پانیک و فوبیا….ادامه دارد…تا بعد.

=======================

کلمات کلیدی=رواندرمانی چیست؟متخصص رواندرمانی،رواندرمانی در تهران،رواندرمانگر،،رواندرمانی در تهران،مراکز رواندرمانی،مرکز رواندرمانی،مرکز رواندرمانی در تهران.دکتر روانشناس،متخصص رواندرمانی در تهران،بهترین رواندرمانگر در تهران،روانشناس خوب،رواندرمانگر خوب.کلمات کلیدی=رواندرمانی چیست؟متخصص رواندرمانی،رواندرمانی در تهران،رواندرمانگر،،رواندرمانی در تهران،مراکز رواندرمانی،مرکز رواندرمانی،مرکز رواندرمانی در تهران.دکتر روانشناس،متخصص رواندرمانی در تهران،بهترین رواندرمانگر در تهران،روانشناس خوب،رواندرمانگر خوب.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.