تیر ۰۷۱۳۹۱
 

از دغدقه های امروز مردم این است که چگونه یک دکتر روانشناس خوب،روانشناس بالینی حاذق،روانشناس  باتجربه  و روانشناس خوب را پیدا کنیم؟روانشناس خوب چه ویژگیهایی دارد؟ در کتب درسی روانشناسی هم در خصوص روانشناس خوب نکاتی ذکر شده است.شادروان دکتر سعید شاملو بنیانگذار روانشناسی بالینی ایران،در کتاب اصول روانشناسی بالینی معتقد است که یک روانشناس باید از استعداد گوش دادن برخوردار بوده و انساندوست باشد.روانشناس خوب باید در ابتدا با فرهنگ مردمی که قصد رواندرمانی آنها را دارد کاملا آشنا باشد و به ارزشهای فرهنگی آنها احترام بگذارد،هرچند خود به این ارزشها اعتقاد نداشته باشد.او نباید ارزشهای شخصی خود را به مراجع تحمیل نماید.الیس از بزرگان روانشناسی بر این باور است که در رواندرمانیc.b.t روانشناس این حق را ندارد که منطقی اندیشیدن را که هدف رواندرمانی شناختی است،به بیمار تحمیل کند.بیمار حق دارد غیر منطقی فکر و زندگی کند.روانشناس بالینی فقط راه را نشان میدهد.

علاو بر این میتوان موارد زیادی را نام برد که برخی به شرح زیر است:

 

۱-رازدار بودن و حفظ اسرار شخصی بیمار.

۲-بیمار با او احساس راحتی کند.

۳-برونگرایی و قدرت برقراری ارتباط با دیگران.

۴-برخورداری از عزت نفس و اعتماد به نفس بالا.

۵-برخورداری از سلامت شخصیت و روان(از متوسط جامعه خیلی سالمتر باشد).

متاسفانه بر اساس  مشاهده در بین همکاران و دانشجویانم  و شنیده ها و دیده ها ،عده ای از روانشناسان چون خود افرادی دارای مشکلات روحی-روانی بودند برای شناخت و کمک بیشتر به خودشان وارد این رشته شدند.تحصیل در روانشناسی نه تنها کمکی به حل مشکل فرد نمیکند بلکه به دلایل زیاد بر مشکلات بیمار خواهد افزود و در صورت رسیدن به مدارج بالا ضربه های سختی به بیماران وارد خواهد کرد.

۶-شوخ طبعی و خشک نبودن.

۷-برخورداری از دانش و اطلاعات کافی و برخورداری از آخرین اطلاعات علمی و پژوهشی در رشته علمی خود.

۸-روانشناس خوب در مورد بیمار و گفته هایش قضاوت نمیکند و اورا مورد شماتت و سرزنش قرار نمیدهد حتی اگر مرتکب بدترین رفتارها شده باشد.روانشناس خوب رفتار بیمار را با دید بیماری نگاه میکند.

۹-روانشناس بالینی و روانکاو و رواندرمانگر خوب صبور و با تحمل است نه عجول و…

۱۰-روانشناس خوب نظر خود را به بیمار تحمیل نمیکند و آنرا وحی منزل نمیداند. او نباید خود شیفته باشد و به بیمار به خاطر بیماریهایش با دید حقارت نگاه کند و در مقابل مریض یا مراجع خود ادعای خدایی و خودشیفتگی به او دست دهد.همخوانی درمانگر و برابر دانستن خود در انسان بودن با بیمار و حس هم نوعی ،از مشخصات بارز یک روانشناس خوب است.

   اگر روانشناسی که با او کار میکنید این ویزگیها را ندارد،میتوانید به او بگویید حتی اگر به درمان با او ادامه ندهید ، زیرا متوجه اشتباه خود بشود تا با دیگر مراجعان موارد فوق را رعایت کند و یا اگر سوء تفاهم است ، توسط روانشناستان برطرف شود.امیدوارم بتوانید روانشناس خوب و حاذق را پیدا کنید.

                                                                                             موفق باشید

 

                                                                                 ===============

کلمات کلیدی:دکتر روانشناس،دکتر روانشناس در تهران،روانشناس در تهران،تلفن روانشناس در تهران،مرکز روانشناسی در تهران،کلینیک روانشناسی،رواندرمانی،رواندرمانی در تهران.آدرس روانشناس در تهران،روانشناس در غرب تهران.دکتر روانشناس،دکتر روانشناس در تهران،روانشناس در تهران،تلفن روانشناس در تهران،مرکز روانشناسی در تهران،کلینیک روانشناسی،رواندرمانی،رواندرمانی در تهران.آدرس روانشناس در تهران،روانشناس در غرب تهران.دکتر روانشناس،دکتر روانشناس در تهران،روانشناس در تهران،تلفن روانشناس در تهران،مرکز روانشناسی در تهران،کلینیک روانشناسی،رواندرمانی،رواندرمانی در تهران.آدرس روانشناس در تهران،روانشناس در غرب تهران.دکتر روانشناس خوب در تهران،کلینیک روانشناسی بالینی در تهران،بهترین روانشناس در تهران،روانشناس حاذق در تهران،روانشناس با تجربه در تهران.دکتر روانشناس،دکتر روانشناس در تهران،روانشناس در تهران،تلفن روانشناس در تهران،مرکز روانشناسی در تهران،کلینیک روانشناسی،رواندرمانی،رواندرمانی در تهران.آدرس روانشناس در تهران،روانشناس در غرب تهران.دکتر روانشناس،دکتر روانشناس در تهران،روانشناس در تهران،تلفن روانشناس در تهران،مرکز روانشناسی در تهران،کلینیک روانشناسی،رواندرمانی،رواندرمانی در تهران.آدرس روانشناس در تهران،روانشناس در غرب تهران.دکتر روانشناس،دکتر روانشناس در تهران،روانشناس در تهران،تلفن روانشناس در تهران،مرکز روانشناسی در تهران،کلینیک روانشناسی،رواندرمانی،رواندرمانی در تهران.آدرس روانشناس در تهران،روانشناس در غرب تهران.دکتر روانشناس خوب در تهران،کلینیک روانشناسی بالینی در تهران،بهترین روانشناس در تهران،روانشناس حاذق در تهران،روانشناس با تجربه در تهران.

ک

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.