تیر ۰۲۱۳۹۱
 

   

  تشخیص و درمان افسردگی از موضوعات مهم علم روانشناسی و روانپزشکی هست.یکی از بیماریهای شایع روانی افسردگی است که میلیونها انسان گرفتار آن هستند.چند دهه قبل افسردگی را سرماخوردگی روانی لقب داده بودند و شایعترین بیماری در چند دهه قبل بوده است(ولی امروزه اضطراب و اختلالات مرتبط با آن شیوع بیشتری دارد).افسردگی دارای علائم جسمانی ، شناختی و هیجانی یا عاطفی است.شیوع افسردگی در زنان بیش از مردان است.

علائم افسردگی:

علائم افسردگی به صورت فقدان انرژی ، کم تحرکی و کاهش شدید انگیزه ،افکار منفی در مورد خود و دیگران و خصوصا آینده خود،کاهش اشتها و میل جنسی، افکار خودکشی و آسیب زدن به خود ،افت  شدید کاری و تحصیلی ، نا امیدی نسبت به آینده،لذت نبردن از زندگی و امکانات آن،پایین آمدن عزت نفس و اعتماد به نفس   …

علت بیماری افسردگی:

  افسردگی به دلیل سه عامل ژنتیک و تجارب تلخ دوران کودکی و سوم کاراکتر یا شخصیت افراد شکل میگیرد.در برخی افراد ممکن است هر سه عامل فوق حضور داشته باشد که درمان آن هم بر هر سه عامل تاکید دارد.افرادی که دارای کودکی مشقت باری هستند و از سوی والدین یا دیگر افراد بزرگسال مورد خشونت یا بدرفتاری قرار میگیرند و یا والدین خود را در کودکی از دست میدهند ،بچه های طلاق و زندگی در خانواده های متشنج و…از آمادگی بیشتری برای ابتلا به افسردگی برخوردار هستند…

  درمان افسردگی:

درمان افسردگی با توجه به علل آن متفاوت است.اگر علت افسردگی عوامل ژنتیک و بیولوژیک باشد باید درمانهای دارویی را اعمال کرد که توسط روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان تجویز میشود. و اگر علت افسردگی عوامل شناختی و شخصیتی باشد باید تحت رواندرمانی قرار گیرد که توسط روانشناس انجام میشود و اگر هر دو عامل موجود باشد درمانهای فوق همزمان باید صورت گیرد.ضمنا هیپنوتراپی در کنار رواندرمانی برای درمان بیماری افسردگی بسیار سودمند است.

متدهای جدید رواندرمانی خصوصا رواندرمانی فراشناخت در درمان بیماری افسردگی بسیار موثر است به این شرط که توسط یک روانشناس حاذق و باتجربه انجام گیرد.

                                                                دکتر دارابی(روانشناس و استاد دانشگاه).

                                                                   ========================

کلمات کلیدی:درمان افسردگی،دکتر روانشناس در درمان افسردگی،روانشناس برای درمان افسردگی،روانشناس جهت درمان افسردگی،دکتر متخصص روانشناس در درمان افسردگی،مرکز درمانی برای درمان افسردگی،تلفن روانشناس برای درمان افسردگی.فسردگی،دکتر روانشناس در درمان افسردگی،روانشناس برای درمان افسردگی،روانشناس جهت درمان افسردگی،دکتر متخصص روانشناس در درمان افسردگی،مرکز درمانی برای درمان افسردگی،تلفن روانشناس برای درمان افسردگی.فسردگی،دکتر روانشناس در درمان افسردگی،روانشناس برای درمان افسردگی،روانشناس جهت درمان افسردگی،دکتر متخصص روانشناس در درمان افسردگی،مرکز درمانی برای درمان افسردگی،تلفن روانشناس برای درمان افسردگی.درمان افسردگی،دکتر روانشناس در درمان افسردگی،روانشناس برای درمان افسردگی،روانشناس جهت درمان افسردگی،دکتر متخصص روانشناس در درمان افسردگی،مرکز درمانی برای درمان افسردگی،تلفن روانشناس برای درمان افسردگی.فسردگی،دکتر روانشناس در درمان افسردگی،روانشناس برای درمان افسردگی،روانشناس جهت درمان افسردگی،دکتر متخصص روانشناس در درمان افسردگی،مرکز درمانی برای درمان افسردگی،تلفن روانشناس برای درمان افسردگی.فسردگی،دکتر روانشناس در درمان افسردگی،روانشناس برای درمان افسردگی،روانشناس جهت درمان افسردگی،دکتر متخصص روانشناس در درمان افسردگی،مرکز درمانی برای درمان افسردگی،تلفن روانشناس برای درمان افسردگی.درمان افسردگی،دکتر روانشناس در درمان افسردگی،روانشناس برای درمان افسردگی،روانشناس جهت درمان افسردگی،دکتر متخصص روانشناس در درمان افسردگی،مرکز درمانی برای درمان افسردگی،تلفن روانشناس برای درمان افسردگی.فسردگی،دکتر روانشناس در درمان افسردگی،روانشناس برای درمان افسردگی،روانشناس جهت درمان افسردگی،دکتر متخصص روانشناس در درمان افسردگی،مرکز درمانی برای درمان افسردگی،تلفن روانشناس برای درمان افسردگی.فسردگی،دکتر روانشناس در درمان افسردگی،روانشناس برای درمان افسردگی،روانشناس جهت درمان افسردگی،دکتر متخصص روانشناس در درمان افسردگی،مرکز درمانی برای درمان افسردگی،تلفن روانشناس برای درمان افسردگی.درمان افسردگی،دکتر روانشناس در درمان افسردگی،روانشناس برای درمان افسردگی،روانشناس جهت درمان افسردگی،دکتر متخصص روانشناس در درمان افسردگی،مرکز درمانی برای درمان افسردگی،تلفن روانشناس برای درمان افسردگی.فسردگی،دکتر روانشناس در درمان افسردگی،روانشناس برای درمان افسردگی،روانشناس جهت درمان افسردگی،دکتر متخصص روانشناس در درمان افسردگی،مرکز درمانی برای درمان افسردگی،تلفن روانشناس برای درمان افسردگی.فسردگی،دکتر روانشناس در درمان افسردگی،روانشناس برای درمان افسردگی،روانشناس جهت درمان افسردگی،دکتر متخصص روانشناس در درمان افسردگی،مرکز درمانی برای درمان افسردگی،تلفن روانشناس برای درمان افسردگی.دکتر خوب در درمان افسردگی،بهترین دکتر روانشناس درمان افسردگی،بهترین متخصص درمان افسردگی.فوق تخصص افسردگی در تهران.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.