مهر ۰۵۱۳۹۷
 

مشاور خانواده و ازدواج-روانشناس یا مشاور؟

یکی از وظایف روانشناسان چه روانشناس بالینی و چه روانشناس تربیتی و روانشناسی مشاوره،کار در زمینه خانواده است.اساس شخصیت انسان و سلامت روان در خانواده ریخته میشود و والدین و سایر اعضای خانواده اولین معلمان انسان محسوب میشوند.و لذا بحث خانواده و تربیت فرزندان از اصول اولیه علم روانشناسی محسوب میشود.هر اندازه روانشناس به اصول تعلیم و تربیت و رشد سلامت شخصیت آگاهتر باشد در کار درمان و مشاوره و راهنمایی موفقتر خواهد بود.

همانگونه که میدانید دو رشته دانشگاهی وجود دارد بنامهای روانشناسی و مشاوره.فرق روانشناسی و مشاوره چیست؟معمولا گفته میشود که روانشناس در درمان بیماریهای روانی کار میکند و مشاور وظیفه اش دادن راه حل برای تصمیم گیری درست است.این توصیف درست و منطقی است.

 بسیاری از مشکلات زوجها و خانواده ها ریشه در خصوصیات روانی و شخصیتی دارد و لذا گاهی و در اکثر موارد نیاز است که مراجع کار رواندرمانی هم انجام دهد.کاری که اینجانب دائم با آن مواجه هستم.اگر مشاور خانواده صرفا بخواهد با اصول مشاوره ای روی زوجها کار کند مطمئنا در خیلی موارد با مشکل روبرو خواهد شد مگر اینکه مشاور خانواده در کنار یک رواندرمانگر کار کشته و با تجربه کار کند و از روش ارجاع هم استفاده کند.ضمنا همه روانشناسان بالینی به زوج درمانی و خانواده درمانی علاقه مند نیستند و ترجیح میدهند فقط کار رواندرمانی را با بیماران انجام دهند.قابل ذکر است که کار با زوجهای دارای مشکل کار ساده ای نیست و علاوه بر تخصص و دانش و مهارت، به انرژی زیادی نیاز دارد.

                                                                      دکتر دارابی-متخصص روانشناسی و مشاور خانواده

                                                                             ==========================

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.