فروردین ۲۴۱۳۹۹
 

دکتر محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور اظهار کرد: سازمان بهزیستی کل کشور مطابق ماده (۲۶) قانون برنامه پنجم توسعه و بند (ج) ماده (۵۷) احکام دائمی قانون توسعه برنامه ششم توسعه تنها مجاز به اعطاء مجوز مراکز مشاوره اجتماعی و روان‌شناختی اجتماعی کلینیک‌ها و اورژانس‌های مددکاری اجتماعی و همچنین روان‌شناختی است، این در حالی است که مدیران فنی، روان شناسان و مشاورانی که در این مراکز ارائه خدمت می‌کنند باید دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور باشند تا مجوز به مراکز صورت گیرد.

او در ادامه افزود: صدور مجوز فعالیت به مراکز تخصصی خدمات روان‌شناسی و مشاوره همانند ازدواج و تحکیم خانواده‌ها در حیطه اختیارات سازمان بهزیستی کل کشور نیست.

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تصریح کرد: مطابق بند ۳ ماده (۴) و ماده (۵) قانون تشکیل سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره ج. ا. ا مصوب مجلس شورای اسلامی، روان‌شناسان و مشاوران برای هر گونه اشتغال در حرفه خود باید دارای پروانه معتبر از سازمان نظام روان شناسی و مشاوره کشور باشند و براساس بند (۳) ماده (۳) قانون مزبور، نظارت تخصصی بر فعالیت‌های آنان بر عهده این سازمان است.

===============

سازمان نظام روانشناسی ایران،سازمان نظام روانشناسی تهران،سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی ایران،مجوز از سازمان نظام روانشناسی جمهوری اسلامی ایران.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.