بهمن ۰۲۱۳۹۵
 

کودک درون آن بخش از وجود ماست که میخواهد شاد باشد.این بخش شبیه نهاد یا id در تئوری فروید است.همانند نهاد تابع اصل لذت است.

کودک درون بخش فطری و ذاتی وجود انسان است.کودک درون در حالت طبیعی میخواهد شاد باشد و لذت ببرد.اما همه ما این شانس را نداریم که دارای والدینی باشیم که این اجازه را به کودک درون ما قبلا داده باشند.

 افراد دارای والدین کمالگرا و ایراد گیر ، والدین مبتلا به بیماریهای روانی،والدین سخت گیر،والدین افسرده،والدین نگران ، والدین دارای اختلالات شخصیت ، والدین عبوس و تنبیه کننده و …از کودک درون آسیب دیده ای برخوردار هستند.رواندرمانی کودک درون از راههای درمان کودک درون آسیب دیده است.

دکتر دارابی(روانشناس و استاد دانشگاه).

 

=========================

کلمات کلیدی=شفای کودک درون-درمان کودک درون-بهترین دکتر شفای کودک درون-درمان کودک درون-دکتر خوب برای شفای کودک درون-شفای کودک درون-درمان کودک درون-بهترین دکتر شفای کودک درون-درمان کودک درون-دکتر خوب برای شفای کودک درون-شفای کودک درون-درمان کودک درون-بهترین دکتر شفای کودک درون-درمان کودک درون-دکتر خوب برای شفای کودک درون-شفای کودک درون-درمان کودک درون-بهترین دکتر شفای کودک درون-درمان کودک درون-دکتر خوب برای شفای کودک درون-شفای کودک درون-درمان کودک درون-بهترین دکتر شفای کودک درون-درمان کودک درون-دکتر خوب برای شفای کودک درون-شفای کودک درون-درمان کودک درون-بهترین دکتر شفای کودک درون-درمان کودک درون-دکتر خوب برای شفای کودک درون./.

 دیدگاه خود را نویسید

(لازم)

(به صورت محرمانه باقی می ماند)

*