شهریور ۰۸۱۳۹۷
 

مفهوم شناخت درمانی به زبانی ساده

یکی از متدها و نظریه های مهم روان درمانی در درمان افسردگی شناخت درمانی است.در شناخت درمانی فرض بر این است که محور اصلی وجود انسان اندیشه و افکار اوست که به شناخت یا cognition تعبیر میشود.تخیلات و تفکرات و باورهای انسان(شناخت) محور اصلی وجود انسان است(ای برادر تو همه اندیشه ای.”مولانا.)

احساساتی مثل غم و اندوه یا افسردگی،خشم،ترس و اضطراب(مثلث زحمت به قول دکتر هولاکویی) حاصل افکار و باورهای ماست.اگر باورهای انسان درست و واقع بینانه باشد انسان به میزان کمتری از این مثلث زحمت یا نکبت رنج میبرد(افسردگی-خشم-اضطراب).حال ملاک باور و فکر درست یا نادرست چیست؟

باور درست آن است که متناسب با واقعیت باشد.به عبارت دیگر باوری که با منطق و عقلانیت هماهنگ باشد.با مثالهای زیر این مطلب تبیین میشود.

۱) همه آدمها باید با من با ملاحظه رفتار نمایند(باور نادرست چون عملا و در دنیای واقع امکان چنین چیزی وجود ندارد که همه با ما خوب رفتار کنند).این تفکر احساس خشم را در انسان بوجود می آورد.

۲) من باید در همه کارها موفق باشم وگرنه نمیتوانم و نباید احساس خوبی داشته باشم(یک فکر و باور غلط ،زیرا امکان ندارد که انسان در همه کارها موفق باشد و شکست هم بخشی از واقعیتهای این دنیاست).این باور غلط احساس اضطراب را در دارنده آن شکل میدهد.

۳) تفکر سیاه سفید(مثل این فکر که من یا در دانشگاه x  و رشته تحصیلی فلان قبول میشوم و یا اصلا دانشگاه نمیروم،من یا با مریم یا محمد ازدواج میکنم و اگر نکنم دیگر آدم خوشبختی نیستم و دیگر ازدواج نمیکنم).

طبق تئوری بک و الیس ، بنیانگذاران شناخت درمانی که کتابهای آنها هم به فارسی ترجمه شده است،اینگونه افکار، نادرست و غیر عقلانی است و افرادی که بیشتر  اینگونه فکر کنند،بیشتر دچار احساسات ناخوشایند مثل افسردگی و اضطراب میشوند.

لذا در شناخت درمانی روانشناس سعی میکند با گفتگو و استدلال اول این افکار بیمار را شناسایی کند و سپس آنها را با کمک بیمار تصحیح کند.در ظاهر و در حرف و شعار، همه مردم فکر میکنند منطقی هستند ولی در تحلیلهای شناختی مشخص میشود که در واقع اینگونه نیست.

                                                          دکتر دارابی(روان درمانگر شناختی-رفتاری).

                                                                   ==================

کلمات کلیدی=دکتر درمانگر شناختی در تهران-بهترین روانشناس شناختی در تهران،رواندرمانی شناختی در تهران،بهترین دکتر شناختی رفتاری در تهران،شناخت درمانی چیست؟-بهترین روش رواندرمانی،دکتر روانشناس شناخت درمانگر در تهران،شناخت درمانی افسردگی،شناخت درمانی اضطراب،شناخت درمانی خشم،شناخت درمانی استرس.دکتر درمانگر شناختی در تهران-بهترین روانشناس شناختی در تهران،رواندرمانی شناختی در تهران،بهترین دکتر شناختی رفتاری در تهران،شناخت درمانی چیست؟-بهترین روش رواندرمانی،دکتر روانشناس شناخت درمانگر در تهران،شناخت درمانی افسردگی،شناخت درمانی اضطراب،شناخت درمانی خشم،شناخت درمانی استرس.دکتر درمانگر شناختی در تهران-بهترین روانشناس شناختی در تهران،رواندرمانی شناختی در تهران،بهترین دکتر شناختی رفتاری در تهران،شناخت درمانی چیست؟-بهترین روش رواندرمانی،دکتر روانشناس شناخت درمانگر در تهران،شناخت درمانی افسردگی،شناخت درمانی اضطراب،شناخت درمانی خشم،شناخت درمانی استرس.دکتر درمانگر شناختی در تهران-بهترین روانشناس شناختی در تهران،رواندرمانی شناختی در تهران،بهترین دکتر شناختی رفتاری در تهران،شناخت درمانی چیست؟-بهترین روش رواندرمانی،دکتر روانشناس شناخت درمانگر در تهران،شناخت درمانی افسردگی،شناخت درمانی اضطراب،شناخت درمانی خشم،شناخت درمانی استرس.دکتر درمانگر شناختی در تهران-بهترین روانشناس شناختی در تهران،رواندرمانی شناختی در تهران،بهترین دکتر شناختی رفتاری در تهران،شناخت درمانی چیست؟-بهترین روش رواندرمانی،دکتر روانشناس شناخت درمانگر در تهران،شناخت درمانی افسردگی،شناخت درمانی اضطراب،شناخت درمانی خشم،شناخت درمانی استرس.دکتر درمانگر شناختی در تهران-بهترین روانشناس شناختی در تهران،رواندرمانی شناختی در تهران،بهترین دکتر شناختی رفتاری در تهران،شناخت درمانی چیست؟-بهترین روش رواندرمانی،دکتر روانشناس شناخت درمانگر در تهران،شناخت درمانی افسردگی،شناخت درمانی اضطراب،شناخت درمانی خشم،شناخت درمانی استرس.دکتر درمانگر شناختی در تهران-بهترین روانشناس شناختی در تهران،رواندرمانی شناختی در تهران،بهترین دکتر شناختی رفتاری در تهران،شناخت درمانی چیست؟-بهترین روش رواندرمانی،دکتر روانشناس شناخت درمانگر در تهران،شناخت درمانی افسردگی،شناخت درمانی اضطراب،شناخت درمانی خشم،شناخت درمانی استرس.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.