تیر ۲۶۱۳۹۱
 

تا کنون دسته بندیهای زیادی از عشق به عمل آمده است.یکی از معروفترین این دسته بندی به مثلث عشق معروف است که به نظریه اشتنبرگ تعلق دارد.در این نظریه عشق دارای سه وجه است که عبارتند از :

۱-صمیمیت(احساس دوستی و نزدیکی با یکدیگر).

۲-تعهد(احساس مسئولیت و وفاداری نسبت به طرف مقابل).

۳-هوس یا کشش (شوق دیدن طرف مقابل و جاذبه طرفین به یکدیگر ).

در روابط زناشویی اگر همه این عناصر باشد رابطه خوب پیش خواهد رفت در غیر این صورت مشکلات عدیده ای بروز خواهد کرد.حالتهایی که در اثر ترکیب این حالتها بوجود می آید به شرح زیر است:

۱-صمیمیت و هوس بدون تعهد(عشق رمانتیک).

۲-صمیمیت و تعهد بدون هوس(دوستیهای معمولی،اتحاد و همکاری).

۳-تعهد و هوس بدون صمیمیت (عشق آدمهای احمق).

۴-تعهد ، هوس و صمیمیت با هم(عشق واقعی که همه آرزوی آنرا دارند).

کلمات کلیدی=مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.مثلث عشق اشترنبرگ،مثلث عشق،مثلث عشق هوس و صمیمیت،مثلث عشق چیست.

—————–

دکتر دارابی-متخصص روانشناسی،رواندرمانی و هیپنوتراپیست

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.