خرداد ۲۹۱۳۹۱
 

رواندرمانی یکی از انواع درمانهای روانی است که توسط روانشناس بالینی یا روانشناس درمانی اعمال میشود.در رواندرمانی تئوریهای زیادی وجود دارد که با توجه به علاقه و زمینه نظری که روانشناس به آن گرایش دارد اعمال میشود.بنیانگذار رواندرمانی زیگموند فروید است که با تاسیس مکتب روانکاوی که در واقع شکلی از انواع رواندرمانی است،این دانش و علم را به جهان عرضه نمود..

امروزه مکاتب رواندرمانی زیادی وجود دارد،مثل روانکاوی،رفتار درمانی،شناخت درمانی و رواندرمانی از نوع اگزیستانسیل . در هر یک از این مکاتب نظریه های زیادی هم وجود دارد.

رواندرمانی در واقع رسیدن به بینش عمیقتر نسبت به خودمان است.هدف رواندرمانی آگاهی و شناخت از خودمان و یا خودشناسی است و سعی در رفع نقایص فکری و شخصیتی دارد.این امر در حیطه کار روانشناسی بالینی است.مرحوم دکتر سعید شاملو در کتاب اصول روانشناسی بالینی رواندرمانی را شرایط جدید یادگیری تعریف کرده است.در رواندرمانی شما از کاراکتر یا شخصیت خود اطلاع بیشتری پیدا میکنید و در صدد رفع نقاط ضعف خود بر می آیید.

هدف دیگر رواندرمانی درمان بیماریهای روانی از نوع روان نژند است.بیماریهایی مثل افسردگی،اضطراب و اختلالات اضطرابی مثل وسواس،پانیک و فوبیا.در اختلالات نروتیک بیمار از بیماری خود آگاه بوده و در صدد درمان خویش است ولی در اختلال سایکوز یا روانپریش بیمار از بیماری خود آگاهی نداشته و هیچ وقت در صدد درمان خود نیست مثل بیماری اسکیزوفرن.رواندرمانی مخصوص بیماریهای روان نژند است یعنی افرادی که از بیماری خود آگاه بوده و در صدد درمان خود است.البته همه بیماران روان نژند در صدد درمان خود نیستند چون همه افراد آگاهی لازم را در این زمینه ندارند.

                                                                           ================

کلمات کلیدی=رواندرمانی چیست؟-مفهوم رواندرمانی ،معنای رواندرمانی،کاربرد رواندرمانی،رواندرمانی،مرکز رواندرمانی در تهران،بهترین مراکز رواندرمانی در تهران،بهترین مرکز رواندرمانی در تهران،مراکز رواندرمانی خوب در تهران،مرکز رواندرمانی خوب در غرب تهران،مرکز رواندرمانی خوب در تهران،بهترین مرکز رواندرمانی در تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانی برای درمان افسردگی و وسواس،رواندرمانی اضطراب و پانیک./.رواندرمانی چیست؟-مفهوم رواندرمانی ،معنای رواندرمانی،کاربرد رواندرمانی،رواندرمانی،مرکز رواندرمانی در تهران،بهترین مراکز رواندرمانی در تهران،بهترین مرکز رواندرمانی در تهران،مراکز رواندرمانی خوب در تهران،مرکز رواندرمانی خوب در غرب تهران،مرکز رواندرمانی خوب در تهران،بهترین مرکز رواندرمانی در تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانی برای درمان افسردگی و وسواس،رواندرمانی اضطراب و پانیک./.رواندرمانی چیست؟-مفهوم رواندرمانی ،معنای رواندرمانی،کاربرد رواندرمانی،رواندرمانی،مرکز رواندرمانی در تهران،بهترین مراکز رواندرمانی در تهران،بهترین مرکز رواندرمانی در تهران،مراکز رواندرمانی خوب در تهران،مرکز رواندرمانی خوب در غرب تهران،مرکز رواندرمانی خوب در تهران،بهترین مرکز رواندرمانی در تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانی برای درمان افسردگی و وسواس،رواندرمانی اضطراب و پانیک./.رواندرمانی چیست؟-مفهوم رواندرمانی ،معنای رواندرمانی،کاربرد رواندرمانی،رواندرمانی،مرکز رواندرمانی در تهران،بهترین مراکز رواندرمانی در تهران،بهترین مرکز رواندرمانی در تهران،مراکز رواندرمانی خوب در تهران،مرکز رواندرمانی خوب در غرب تهران،مرکز رواندرمانی خوب در تهران،بهترین مرکز رواندرمانی در تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانی برای درمان افسردگی و وسواس،رواندرمانی اضطراب و پانیک./.رواندرمانی چیست؟-مفهوم رواندرمانی ،معنای رواندرمانی،کاربرد رواندرمانی،رواندرمانی،مرکز رواندرمانی در تهران،بهترین مراکز رواندرمانی در تهران،بهترین مرکز رواندرمانی در تهران،مراکز رواندرمانی خوب در تهران،مرکز رواندرمانی خوب در غرب تهران،مرکز رواندرمانی خوب در تهران،بهترین مرکز رواندرمانی در تهران،رواندرمانگر خوب در تهران،رواندرمانی برای درمان افسردگی و وسواس،رواندرمانی اضطراب و پانیک./.متخصص رواندرمانی در تهران-بهترین متخصص رواندرمانی در ایران-بهترین متخصص رواندرمانی در غرب تهران..رواندرمانی-بهترین متخصص رواندرمانی-دکتر متخصص رواندرمانی در تهران غرب تهران.رواندرمانگر خوب در تهران.رواندرمانی-بهترین متخصص رواندرمانی-دکتر متخصص رواندرمانی در تهران غرب تهران.رواندرمانگر خوب در تهران.رواندرمانی-بهترین متخصص رواندرمانی-دکتر متخصص رواندرمانی در تهران غرب تهران.رواندرمانگر خوب در تهران.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.