آذر ۱۳۱۳۹۶
 
مرکز مشاوره و رواندرمانی دکتر دارابی خدمات زیر را ارائه میدهد”
                                  ==========
 
-مشاوره قبل از ازدواج با استفاده از مصاحبه و اجرای تستهای معتبر روانشناسی شخصیت(تستهای pd،انیاگرام و ps).
 
-مشاوره خانواده و یا مشاوره پس از ازدواج ( زوج درمانی مشکلات ارتباطی همسران).
 
-رواندرمانی مشکلات روانی و شخصیتی.
 
-اجرای تستهای هوش و شخصیت.
 
-مشاوره در امور فرزند پروری و مشاوره کودک و نوجوان.
 
-مشاوره های تحصیلی با حضور مشاوران تحصیلی مرکز(خانم دکتر ندایی).
 
-درمان وسواس (اینجانب و خانم دکتر کرمی).
                  =========
آدرس مرکز:تهران-بلوار آیت ا… کاشانی-روبروی شهرداری منطقه ۵ -مجتمع افرا – طبقه ۲ -واحد ۲۱۲٫
 
                                      تلفن ۴۴۰۳۰۷۱۹
                                       =========
کلمات کلیدی=مرکز مشاوره ازدواج در تهران-بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران-بهترین مرکز مشاوره قبل از ازدواج در غرب تهران-مرکز مشاوره خوب در تهران-بهترین مرکز مشاوره در غرب تهران،بهترین مشاور ازدواج در ستارخان اریاشهر،کاشانی،سعادت آباد،شهرک غرب،پونک،منطقه پنج،بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران،مرکز مشاوره ازدواج در شمال تهران،مشاور ازدواج خوب در تهران،مرکز مشاوره ازدواج در تهران-بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران-بهترین مرکز مشاوره قبل از ازدواج در غرب تهران-مرکز مشاوره خوب در تهران-بهترین مرکز مشاوره در غرب تهران،بهترین مشاور ازدواج در ستارخان اریاشهر،کاشانی،سعادت آباد،شهرک غرب،پونک،منطقه پنج،بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران،مرکز مشاوره ازدواج در شمال تهران،مشاور ازدواج خوب در تهران،مرکز مشاوره ازدواج در تهران-بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران-بهترین مرکز مشاوره قبل از ازدواج در غرب تهران-مرکز مشاوره خوب در تهران-بهترین مرکز مشاوره در غرب تهران،بهترین مشاور ازدواج در ستارخان اریاشهر،کاشانی،سعادت آباد،شهرک غرب،پونک،منطقه پنج،بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران،مرکز مشاوره ازدواج در شمال تهران،مشاور ازدواج خوب در تهران،مرکز مشاوره ازدواج در تهران-بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران-بهترین مرکز مشاوره قبل از ازدواج در غرب تهران-مرکز مشاوره خوب در تهران-بهترین مرکز مشاوره در غرب تهران،بهترین مشاور ازدواج در ستارخان اریاشهر،کاشانی،سعادت آباد،شهرک غرب،پونک،منطقه پنج،بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران،مرکز مشاوره ازدواج در شمال تهران،مشاور ازدواج خوب در تهران،مرکز مشاوره ازدواج در تهران-بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران-بهترین مرکز مشاوره قبل از ازدواج در غرب تهران-مرکز مشاوره خوب در تهران-بهترین مرکز مشاوره در غرب تهران،بهترین مشاور ازدواج در ستارخان اریاشهر،کاشانی،سعادت آباد،شهرک غرب،پونک،منطقه پنج،بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران،مرکز مشاوره ازدواج در شمال تهران،مشاور ازدواج خوب در تهران،مرکز مشاوره ازدواج در تهران-بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران-بهترین مرکز مشاوره قبل از ازدواج در غرب تهران-مرکز مشاوره خوب در تهران-بهترین مرکز مشاوره در غرب تهران،بهترین مشاور ازدواج در ستارخان اریاشهر،کاشانی،سعادت آباد،شهرک غرب،پونک،منطقه پنج،بهترین مرکز مشاوره ازدواج در تهران،مرکز مشاوره ازدواج در شمال تهران،مشاور ازدواج خوب در تهران،

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.