شهریور ۱۷۱۳۹۴
 

                 دلایل خیانت همسر و راه حل خیانت همسر.

 

یکی از مشکلات زیاد و رایج در دنیا و کشور ما موضوع خیانت همسر است.خیانت میتواند عاطفی و یا جن سی باشد که مفهوم آن نیازمند توضیح نیست.

خیانت در هر شکلش به دلایل گوناگونی اتفاق میفتد که برخی از  آن به شرح زیر است:

۱-عدم تفاهم زوجین در زندگی مشترک و وجود کشمکشهای زیاد در رابطه.

۲-عدم براورده شدن نیازهای عاطفی و نیازهای جن سی به دلایل گوناگون که باید توسط متخصص بررسی گردد.

۳-وجود فاصله عاطفی یا طلاق عاطفی بین زوجین.

۴-دلگی جنسی یا عاطفی یا بی قید و بند بودن در زوج خیانت کننده.یعنی با وجود همه شزایط خوب در زندگی، باز هم زوجی تمایل به تنوع طلبی دارد.

۵-تجربه دوباره عشق.چون عشق شیرین است و بعد از ازدواج با کمرنگ شدن رابطه عاشقانه فیل فرد یاد هندوستان میکند.

۶-تجربه دوباره حس دوست داشتن و دوست داشته شدن.چون در رابطه فعلی این موارد وجود ندارد.

همانگونه که ملاحظه میکنید خیانت امری دوطرفه است و نشانگر اینکه در رابطه فعلی مشکلاتی وجود دارد و لذا علت خیانت را در اکثر موارد میتوان دوطرفه دانست و هر دو زوج مقصرند.

بعد از فاش شدن خیانت هر دو زوج باید به مشاور خانواده یا روانشناس مراجعه نمایند تا علت خیانت از بعد شخصی و ارتباطی مورد بررسی و سپس درمان قرار گیرد./.

============================

کلمات کلیدی=خیانت همسر-بی وفایی همسر-با خیانت همسر چه باید کرد-علتهای خیانت همسر-علل خیانت همسر-دکتر مشاور خوب برای درمان خیانت همسر-بهترین مشاور و روانشناس خیانت همسر در تهران-مشاور خوب برای خیانت همسر-بهترین دکتر روانشناس و مشاور برای مشاوره خیانت همسر.خیانت همسر-بی وفایی همسر-با خیانت همسر چه باید کرد-علتهای خیانت همسر-علل خیانت همسر-دکتر مشاور خوب برای درمان خیانت همسر-بهترین مشاور و روانشناس خیانت همسر در تهران-مشاور خوب برای خیانت همسر-بهترین دکتر روانشناس و مشاور برای مشاوره خیانت همسر.خیانت همسر-بی وفایی همسر-با خیانت همسر چه باید کرد-علتهای خیانت همسر-علل خیانت همسر-دکتر مشاور خوب برای درمان خیانت همسر-بهترین مشاور و روانشناس خیانت همسر در تهران-مشاور خوب برای خیانت همسر-بهترین دکتر روانشناس و مشاور برای مشاوره خیانت همسر.خیانت همسر-بی وفایی همسر-با خیانت همسر چه باید کرد-علتهای خیانت همسر-علل خیانت همسر-دکتر مشاور خوب برای درمان خیانت همسر-بهترین مشاور و روانشناس خیانت همسر در تهران-مشاور خوب برای خیانت همسر-بهترین دکتر روانشناس و مشاور برای مشاوره خیانت همسر.خیانت همسر-بی وفایی همسر-با خیانت همسر چه باید کرد-علتهای خیانت همسر-علل خیانت همسر-دکتر مشاور خوب برای درمان خیانت همسر-بهترین مشاور و روانشناس خیانت همسر در تهران-مشاور خوب برای خیانت همسر-بهترین دکتر روانشناس و مشاور برای مشاوره خیانت همسر.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.