مرداد ۳۱۱۳۹۳
 

نقش دین در سلامت روان هم میتواند مثبت باشد و هم منفی.اگر باورهای دینی با عقلانیت همراه باشد موجب رشد و سلامت خواهد بود و در غیر این صورت میتواند تولید انواع اختلالات روانی بنماید.یکی از منابع اجتهاد در فقه شیعه عقل است.احکام دینی باید با عقل و عقلانیت متناسب باشد.فرقه های انحرافی مثل داعش و امثالهم در اثر دوری باورهای دینی از عقلانیت و منطق است.در حدیث آمده است:

کلما حکم بالعقل حکم بالشرع و کلما حکم باشرع حکم بالعقل.

یعنی هر چه عقل تایید کند مورد تایید دین است و هرچه شرع تایید کند مورد تایید عقل است.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.