تیر ۲۰۱۳۹۱
 

  یک هیپنوتیزور خوب میتواند ۸۰ درصد از مردم را وارد خلسه یا ترنس کند.که البته ممکن است برخی از این افراد بعد از ۴ جلسه وارد خلسه شوند….

۱۰ درصد از مردم از استعداد بالایی در رفتن به خلسه عمیق برخوردار هستند و ۱۰ درصد از مردم هم استعداد کمی برای رفتن به خلسه دارند و شاید هیچ وقت نتوانند مفهوم خلسه را درک کنند و هیپنوز یا ترنس(trans) را هیچگاه تجربه نکنند!! امیدواریم شما جزو این ده درصد نباشید.

 چه افرادی وارد خلسه نمیشوند:

۱-عقب مانده های ذهنی.

۲-بیماران روانی شدید (سایکوز مثل اسکیزوفرن).

۳-افراد پارانویید یا بدبین.

۴-افراد کهنسال.

۵-افرادی که برای همه چیز دلیل میخواهند.

۶-افرادی که اطلاعات کافی از هیپنوتیزم نداشته و از هیپنوتیزم ترس داشته باشند .

۷-انسانهای خشک و جدی.

۸-افرادی که به دلیل اضطراب یا اختلالات اضطرابی شدید از تمرکز فکر لازم برخوردار نباشند.

۹-افرادی که دیر به دیگران اعتماد میکنند.

=================

کلمات کلیدی=هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.متخصص هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.هیپنوز.هیپنوتیزم برای چه افرادی مناسب نیست.درمان با هیپنوتیزم.چه افرادی نباید هیپنوتیزم شوند.هیپنوتیزم چه ضررهایی دارد.هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.متخصص هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.هیپنوز.هیپنوتیزم برای چه افرادی مناسب نیست.درمان با هیپنوتیزم.چه افرادی نباید هیپنوتیزم شوند.هیپنوتیزم چه ضررهایی دارد.هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.متخصص هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.هیپنوز.هیپنوتیزم برای چه افرادی مناسب نیست.درمان با هیپنوتیزم.چه افرادی نباید هیپنوتیزم شوند.هیپنوتیزم چه ضررهایی دارد.هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.متخصص هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.هیپنوز.هیپنوتیزم برای چه افرادی مناسب نیست.درمان با هیپنوتیزم.چه افرادی نباید هیپنوتیزم شوند.هیپنوتیزم چه ضررهایی دارد.هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.متخصص هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.هیپنوز.هیپنوتیزم برای چه افرادی مناسب نیست.درمان با هیپنوتیزم.چه افرادی نباید هیپنوتیزم شوند.هیپنوتیزم چه ضررهایی دارد.هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.متخصص هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.هیپنوز.هیپنوتیزم برای چه افرادی مناسب نیست.درمان با هیپنوتیزم.چه افرادی نباید هیپنوتیزم شوند.هیپنوتیزم چه ضررهایی دارد.هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.متخصص هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.هیپنوز.هیپنوتیزم برای چه افرادی مناسب نیست.درمان با هیپنوتیزم.چه افرادی نباید هیپنوتیزم شوند.هیپنوتیزم چه ضررهایی دارد.هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.متخصص هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.هیپنوز.هیپنوتیزم برای چه افرادی مناسب نیست.درمان با هیپنوتیزم.چه افرادی نباید هیپنوتیزم شوند.هیپنوتیزم چه ضررهایی دارد.هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.متخصص هیپنوتیزم.هیپنوتیزم درمانی.هیپنوز.هیپنوتیزم برای چه افرادی مناسب نیست.درمان با هیپنوتیزم.چه افرادی نباید هیپنوتیزم شوند.هیپنوتیزم چه ضررهایی دارد.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.