خرداد ۲۱۱۴۰۱
 
هیپنوتیزم..دکتر دارابی

کتاب هیپنوتیزم در روان درمانی ..نوشته دکتر دارابی

هیپنوتیزم درمانی به روش آنلاین

هیپنوتیزم یعنی آرامش در عین هشیاری..در حالت خلسه سوژه کاملا بیدار است و به تمام اطراف احاطه دارد..هیپنوتیزم باید توسط فردی متخصص در روانشناسی و پزشکی اجرا شود..در هیپنوتیزم حتما دقت کنید که فرد مدعی هیپنوتیزم چه تجربه و سوابقی در هیپنوتراپی دارد و خود را به هر کسی نسپارید..

هیپنوتیزم  پدیده طبیعی است که ما در زندگی روزمره خود هم حالت ‌های شبیه آن را بارها و بارها تجربه می‌کنیم.

به عنوان مثال: در لحظاتی چنان غرق یا مجذوب مطالعه کتاب یا تماشای فیلم شده ‌ایم که صداهای افراد را نمی‌شنویم. هنگامی که در یک کار طولانی و جذابی مثل باغبانی یا بازی کامپیوتری غرق شده ‌ایم که گذر زمان را فراموش کرده ‌ایم.

مثال واضح‌ تر یکی از شرایط مرسوم خلسه شبه‌ هیپنوتیزم زمانی است که دانشجویی سر کلاس نشسته است و غرق در رؤیاها و تخیلات خود به سر می‌برد و شاید با صدایی بلند و ناگهانی از آن حالت بیرون آید.

هیپنوتیزم حضوری و آنلاین قابل انجام است ولی حضوری بهتر از آنلاین است..اما در مواردی به دلیل مسافت راه گاها چاره ای جز روش آنلاین نیست..در حالت آنلاین از طریق صدا سوژه در اتاق ساکت و بدون مزاحم وارد آرامش یا خلسه میشود..و سپس کارهای درمانی با توجه به نیاز بیمار انجام میشود..

هیپنوتیزم آنلاین ،هیپنوتیزم درمانی آنلاین، هیپنوتراپی آنلاین ، هیپنوتیزم از راه دور ، بهترین متخصص هیپنوتیزم در ایران ،بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران، متخصص هیپنوتیزم در تهران ، هیپنوتراپیسم در غرب تهران، مرکز تخصصی هیپنوتیزم  در تهران،مرکز هیپنوتیزم در تهران.تجربه کسانی که هیپنوتیزم شدند ، هزینه هر جلسه هیپنوتیزم، هیپنوتیزم خطرناک ،خود هیپنوتیزم سریع.هیپنوتیزم آنلاین ،هیپنوتیزم درمانی آنلاین، هیپنوتراپی آنلاین ، هیپنوتیزم از راه دور ، بهترین متخصص هیپنوتیزم در ایران ،بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران، متخصص هیپنوتیزم در تهران ، هیپنوتراپیسم در غرب تهران، مرکز تخصصی هیپنوتیزم  در تهران،مرکز هیپنوتیزم در تهران.تجربه کسانی که هیپنوتیزم شدند ، هزینه هر جلسه هیپنوتیزم، هیپنوتیزم خطرناک ،خود هیپنوتیزم سریع.هیپنوتیزم آنلاین ،هیپنوتیزم درمانی آنلاین، هیپنوتراپی آنلاین ، هیپنوتیزم از راه دور ، بهترین متخصص هیپنوتیزم در ایران ،بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران، متخصص هیپنوتیزم در تهران ، هیپنوتراپیسم در غرب تهران، مرکز تخصصی هیپنوتیزم  در تهران،مرکز هیپنوتیزم در تهران.تجربه کسانی که هیپنوتیزم شدند ، هزینه هر جلسه هیپنوتیزم، هیپنوتیزم خطرناک ،خود هیپنوتیزم سریع.هیپنوتیزم آنلاین ،هیپنوتیزم درمانی آنلاین، هیپنوتراپی آنلاین ، هیپنوتیزم از راه دور ، بهترین متخصص هیپنوتیزم در ایران ،بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران، متخصص هیپنوتیزم در تهران ، هیپنوتراپیسم در غرب تهران، مرکز تخصصی هیپنوتیزم  در تهران،مرکز هیپنوتیزم در تهران.تجربه کسانی که هیپنوتیزم شدند ، هزینه هر جلسه هیپنوتیزم، هیپنوتیزم خطرناک ،خود هیپنوتیزم سریع.هیپنوتیزم آنلاین ،هیپنوتیزم درمانی آنلاین، هیپنوتراپی آنلاین ، هیپنوتیزم از راه دور ، بهترین متخصص هیپنوتیزم در ایران ،بهترین متخصص هیپنوتیزم در تهران، متخصص هیپنوتیزم در تهران ، هیپنوتراپیسم در غرب تهران، مرکز تخصصی هیپنوتیزم  در تهران،مرکز هیپنوتیزم در تهران.تجربه کسانی که هیپنوتیزم شدند ، هزینه هر جلسه هیپنوتیزم، هیپنوتیزم خطرناک ،خود هیپنوتیزم سریع.

 دیدگاه خود را نویسید

(لازم)

(به صورت محرمانه باقی می ماند)

*