تیر ۱۵۱۳۹۱
 

یکی از عناصر مهم هیپنوتیزم تلقین است.تلقین را میتوان اینگونه تعریف کرد،پذیرش یک فکر یا یک باور بدون چرایی.در تلقین ،سوژه بدون اینکه در مورد القائات انجام شده چون و چرا کند آنرا میپذیرد . رابطه تلقین و پذیرش آن شبیه رابطه بین عاشق و معشوق است.عاشق دستورات معشوق خود را بی چون و چرا میپذیرد و اجرا میکند که نمونه های آنرا در داستانها و افسانه های عشقی زیاد شنیده اید. برخی از روی نا آگاهی تلقین را چون تلقین است بی اساس میدانند در حالیکه از مفهوم اصلی و علمی تلقین اطلاع ندارند. مثلا در حرفهای روزمره گفته میشود ،چیزی نیست ،تلقینه! . بسیاری از ویژگیهای شخصیتی انسان حاصل تلقین است.ما از کودکی تا کنون در معرض انواع تلقینات والدین و اطرافیان خود بوده ایم و لذا خود پنداره ای که از خودمان داریم در واقع همان تلقیناتی است که دیگران به ما داده اند. بنابر این عمده شخصیت ما حاصل تلقین است.

گفته میشود هیپنوتیزم دارای سه عنصر اساسی است که این عناصر عبارتند از :

۱ -تلقین(suggestion).

۲-تمرکز(concentration).

۳-آرامش(relaxation).

پس تلقین یکی از عناصر اصلی هیپنوتیزم است.

 

-چه افرادی تلقین پذیری بیشتری دارند؟

همه انسانها به یک اندازه تلقین پذیر نیستند.علت آن به عوامل ارثی و ویژگیهای شخصیتی و نیز میزان سلامت روانی آنها وابسته است.میتوان با تمریناتی تلقین پذیری افراد را افزایش داد.حتی شغل ما در میزان تلقین پذیری ما اثر گذار است.مثلا مشاغلی که در آن فرد بی چون و چرا باید اطاعت کند مثل مشاغل نظامی،میزان تلقین پذیری را در آن افراد افزایش میدهد.همنطور مشاغلی که در آن تخیل و تجسم سازی نقش زیادی دارد مثل مشاغل هنری،میزان تلقین پذیری و یا هیپنوز پذیری را افزایش میدهد.

-چه افرادی تلقین پذیری یا هیپنوز پذیری بیشتری دارند؟

۱-افرادی که مشاغل هنری دارند.

۲-افرادی که دارای تخیل و تجسم سازی ذهنی قویتری هستند.

۳-افرادی که مشاغل نظامی دارند(چون یاد گرفته اند بی چون و چرا از دستورات اطاعت کنند).

۳-افراد مذهبی و دارای روحیه معنوی و عرفانی.

۴-افرادی که مدتی طولانی تمرین های یوگا، مدی تیشن ، تن آرامی و مانند آن داشته اند.

۵-افراد دارای شخصیت سالم و فاقد بیماریهای روانی شدید.

۶-افراد باهوش.(البته نیاز به هوش بالا نیست ،حد اقل باید دارای یک هوشبهر متوسط باشند).

منبع:هیپنوتیزم در رواندرمانی ، تالیف دکتر جعفر دارابی).

===========

کلمات کلیدی=هیپنوتیزم درمانی-تلقین درمانی-تلقین در هیپنوتیزم-نقش تلقین در هیپنوتیزم درمانی. هیپنوتیزم درمانی-تلقین درمانی-تلقین در هیپنوتیزم-نقش تلقین در هیپنوتیزم درمانی.بهترین هیپنوتیزم درمانگر در تهران.روان درمانی.تلقین با هیپنوتراپی..هیپنوتراپی در تهران-هیپنوتراپی در تهران..بهترین دکتر در هیپنوتیزم درمانی در تهران و ایران.دکتر روانشناس و روانکاو و هیپنوتراپیست.هیپنوتیزم درمانی-تلقین درمانی-تلقین در هیپنوتیزم-نقش تلقین در هیپنوتیزم درمانی.بهترین هیپنوتیزم درمانگر در تهران.روان درمانی.تلقین با هیپنوتراپی..هیپنوتراپی در تهران-هیپنوتراپی در تهران..بهترین دکتر در هیپنوتیزم درمانی در تهران و ایران.دکتر روانشناس و روانکاو و هیپنوتراپیست.هیپنوتیزم درمانی-تلقین درمانی-تلقین در هیپنوتیزم-نقش تلقین در هیپنوتیزم درمانی.بهترین هیپنوتیزم درمانگر در تهران.روان درمانی.تلقین با هیپنوتراپی..هیپنوتراپی در تهران-هیپنوتراپی در تهران.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.