فروردین ۳۰۱۳۹۸
 

  یکی از بیماریهای روانی شایع در جهان بیماری وسواس است که به دو شکل فکری و عملی وجود دارد.در بین بیماریهای سایکوز یا روانپریش بیماری اسکیزوفرن و در بین بیماریهای روان نژند بیماری وسواس از پیش آگهی خوبی برخوردار نیست.لذا در صورت ابتلا به این بیماری باید هر چه زودتر برای درمان مراجعه کرد.برای درمان بهتر است ابتدا به روانشناس بالینی مراجعه کرد و در صورت صلاحدید روانشناس برای درمان دارویی به روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان ارجاع داده شوید.بسیاری از بیماران وسواسی چه فکری و جه وسواس عملی بدون دارو و با روشهای رواندرمانی توسط روانشناس بالینی درمان میشوند.

در وسواس فکری بیمار افکار خاصی را به شکل پازیت گونه و تکراری تحمل می کند.مثلا این فکر که به مقدسات توهین کن،یا با محارم خودت فلان کار را انجام بده،یا چون به فلان پسر نگاه کردی و دیدی که پسر زیبایی است تو  آن پسر را دوست داری، پس به شوهرت خیانت کردی(مثالهایی از بیمارانم).اینها نمونه هایی از وسواس فکری است که البته بسیار وسیع و گسترده است.

در وسواس عملی بیمار یک کاری یا عملی را اجبارا باید تکرار کند و اگر تکرار نکند به آرامش نمیرسد و فکر مربوطه رهایش نمیکند.برای مثال به نمونه های زیر توجه کنید:

  -من باید این قسمت فرش را بشورم و یا باید کل فرش را بشورم،چون مگس روی فرش نشسته است و مگس موجودی نجس است و …  .

 -من موقع سوار شدن به ماشینم باید یک یا دوبار بصورت تشریفاتی دور ماشینم دور بزنم یا بچرخم وگرنه تصادف میکنم.

 -من که از کنار سطل آشغال خیابان رد شدم مواد نجس داخل سطل از خودشان میکربهایی را به هوا منتشر می کند و اون مواد یا ویروس وارد بدن و لباس من شده و نجس شدم.باید سریع برگردم خانه و بروم حمام تا پاک شوم.

موارد بالا نمونه هایی از بیمارانم بوده است که البته نمونه ها زیاد است.

علت این بیماری عوامل ارث یا  ژنتیک و عوامل اکتسابی یا محیطی است.معمولا زمینه های ارثی در اکثر موارد وجود دارد.لذا درمان این بیماری هم شامل رواندرمانی توسط روانشناس بالینی و درمان دارویی توسط روانپزشک است.اگر شدت بیماری زیاد باشد دارودرمانی ارجح تر است ولی اگر شدت بیماری کم باشد با رواندرمانی و بدون نیاز به دارو بیماری درمان میشود.اگر رواندرمانی توسط روانشناس موثر نبود اجبارا بیمار باید دوره های دارودرمانی را با روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان آغاز نماید.

دکتر دارابی(متخصص روانشناسی و استاد دانشگاه)

کلمات کلیدی=وسواس فکری،وسواس فکری عملی،بیماری وسواس فکری عملی،وسواس بیماری،درمان وسواس فکری،درمان وسواس عملی،علت بیماری وسواس،دکتر روانشناس خوب در درمان وسواس،تراپیست خوب برای درمان وسواس در تهران،بهترین دکتر روانشناس در تهران در درمان وسواس فکری و وسواس عملی.وسواس فکری،وسواس فکری عملی،بیماری وسواس فکری عملی،وسواس بیماری،درمان وسواس فکری،درمان وسواس عملی،علت بیماری وسواس،دکتر روانشناس خوب در درمان وسواس،تراپیست خوب برای درمان وسواس در تهران،بهترین دکتر روانشناس در تهران در درمان وسواس فکری و وسواس عملی.وسواس فکری،وسواس فکری عملی،بیماری وسواس فکری عملی،وسواس بیماری،درمان وسواس فکری،درمان وسواس عملی،علت بیماری وسواس،دکتر روانشناس خوب در درمان وسواس،تراپیست خوب برای درمان وسواس در تهران،بهترین دکتر روانشناس در تهران در درمان وسواس فکری و وسواس عملی.وسواس فکری،وسواس فکری عملی،بیماری وسواس فکری عملی،وسواس بیماری،درمان وسواس فکری،درمان وسواس عملی،علت بیماری وسواس،دکتر روانشناس خوب در درمان وسواس،تراپیست خوب برای درمان وسواس در تهران،بهترین دکتر روانشناس در تهران در درمان وسواس فکری و وسواس عملی.

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.