تیر ۰۳۱۳۹۱
 

  هیپنوتیزم یه حالت آرامش شبیه خواب آلودگی است.هیپنوتیزم یک خواب آلودگی ارادی است که سوژه تمام توجه و تمرکز خود را بر حرفها و القائات هیپنوتیزور قرار میدهد.عناصر  اصلی هیپنوتیزم عبارتند از تلقین،تمرکز ،آرامش و تخیل یا تصویر سازی ذهنی.

  حال چرا هیپنوتیزم سریعتر از سایر روشهای درمانی اثر گذار است؟زیرا در حالت هیپنوز ذهن سوژه بسیار انعطاف پذیر میشود و در نتیجه مغز و ضمیر ناهشیار بیمار سریعتر تغییر میکند.برای مثال برای فرم دادن به یک فلز اول آنرا با حرارت بالا ذوب کرده و سپس آنرا در قالبی ریخته و به آن فرم دلخواه میدهند.ذهن انسان در حالت عادی بسیار مقاوم  و نفوذ ناپذیر است.حتی الیس شناخت درمانگر امریکایی به درمانگران توصیه میکند که برای شناخت درمانی اول بیمار را در حالت ریلاکس قرار دهید.منطق این حرف همان است که بیان شد.به این دلیل هیپنوتیزم تاثیر گذاری سریع و عمیق دارد.

دکتر دارابی-متخصص روانشناسی و هیپنوتیزم درمانگر.

 

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.