تیر ۰۴۱۳۹۱
 

  عزت نفس(seif esteem) عبارت است از مجموعه ای از باورها، اعتقادات ارزشها در مورد خود.البته این کیفیات میتواند درست یا نادرست باشد.عزت نفس در واقع بخش خود ارزشیابانه خودپنداره(self concept) است.اینکه فرد چه اندازه برای خود ارزش و احترام قائل است و در مقایسه خود با دیگران برای خود حرمت ذات قائل است.عزت نفس زمانی  به درستی شکل میگیرد که اصول تربیتی درستی در پرورش کودک به کار گرفته شود.

  رشد و شکل گیری عزت نفس وابسته به تجارب کودکی است.والدین سخت گیر،تحقیر کننده و والدینی که در پرورش کودک فقط به جنبه های منفی کودک تمرکز میکنند و از کنار جنبه های مثبت او بی تفاوت میگذرند ، کودکانی فاقد عزت نفس یا کودکانی با عزت نفس و اعتماد به نفس پایین را پرورش میدهند.

  برای درمان عزت نفس و اعتماد به نفس پایین راههای زیادی پیشنهاد شده است از جمله روشهای رواندرمانی خصوصا روشهای شناختی-رفتاری..که البته بسیار لازم و ضروری است.

  از جمله روشهای مطرح در درمان عزت نفس ضعیف ، روش هیپنوتیزم درمانی است.در حالت هیپنوتراپی و در شرایط خلسه، ذهن بیمار بسیار انعطاف پذیر شده و میتوان آنرا به شکل مورد نظر تغییر داد ، همانطور که برای  فرم دادن به فلزات و اشیا باید آنرا با آتش نرم و به حالت انعطاف پذیر تبدیل کرد ،ذهن انسان هم در حالت ترنس یا خلسه و هیپنوز از انعطاف پذیری بالایی برخوردار شده و میتوان آنرا به راحتی تغییر داد.

  با  تصویر سازی ذهنی و ارائه القائات مناسب  فرم عزت نفس بیمار را راحت تر و با سرعت بیشتری میتوان تغییر داد…… 

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.