آذر ۱۱۱۳۹۸
 

کدام کشورها شادترین مردم را دارند؟

میزان شادی یا ناراحتی مردم یک کشور بر اساس معیارهایی از پیش تعیین‌شده سنجیده می‌شود. مردم کشورهای فنلاند، دانمارک، نروژ، ایسلند و هلند از مردم سایر نقاط دنیا شادتر هستند.
 گروهی از محققان از آوریل ۲۰۰۲ تاکنون سالانه گزارشی ارائه می‌دهند که سطح شادی مردم دنیا را تخمین می‌زند؛ «گزارش جهانی شادی» در سال ۲۰۱۹ نشان داده فنلاند شادترین کشور جهان است.

 این گزارش با در نظر گرفتن ۶ متغیر مشخص این نتایج را به دست آورده است. متغیرها عبارت‌اند از: میزان تولید ناخالص داخلی، حمایت اجتماعی، طول عمر مفید، حق انتخاب در زندگی، بخشش و درک فساد اخلاقی درونی و بیرونی.

 محققان این متغیرها را در همه کشورهای جهان با کشوری که در اصطلاح کابوس‌آباد (نقطه مقابل مدینه فاضله) نامیدند مقایسه کردند. این کار باعث شد محققان نتایج به‌دست‌آمده را بر اساس معیارهای مشخصی تعیین کنند.

 فنلاند که کشوری اروپایی است شادترین کشور جهان لقب گرفته است. پنج کشور شاد جهان همه اروپایی هستند. پس از فنلاند کشورهای دانمارک، نروژ، ایسلند و هلند شادترین مردم را دارند.

 گزارش جهانی شادی در سال ۲۰۱۹ با توجه به متغیرهای ۶گانه‌اش کمترین نمره را به کشور سودان جنوبی داده است. سودان جنوبی میزان طول عمر کم و تولید ناخالص داخلی پایین دارد، اما درصد بخشش در این کشور مطلوب است و به نظر می‌رسد مردم از حمایت اجتماعی خوبی برخوردار باشند که این مساله بسیار جالب است.

 حال خوب است به بررسی دقیق‌‍تری از این پنج کشور شاد بپردازیم:

فنلاند

فنلاند بنا بر گزارشی که در سال ۲۰۱۹ تهیه شد، شادترین کشور جهان شناخته شده است. امتیاز فنلاند از ۱۰ حدود ۷٫۷۶۹ است. میزان تولید ناخالص داخلی آن زیر ۲٫۵ و احساس حمایت اجتماعی را در این کشور نیز ۲٫۵ تخمین زده‌اند.

دانمارک

دومین کشور شاد دنیا در این لیست دانمارک است که از ۱۰ نمره ۷٫۶۰۰۰ گرفت. امتیازهایی که دانمارک در بررسی متغیرها کسب کرده تقریباً شبیه فنلاند است فقط میزان بخشش و درک فساد اخلاقی در دانمارک کمتر است.

نروژ

نروژ سومین کشور شاد دنیاست. امتیاز نروژ حدود ۷٫۵۵۴ از ۱۰ است. میزان بخشش در این کشور از کشورهای فنلاند و دانمارک بیشتر است.

ایسلند

امتیاز ایسلند حدود ۷٫۴۹۴ از ۱۰ است و چهارمین کشور شاد دنیا لقب گرفته. میزان درک فساد اخلاقی در این کشور بسیار پایین است در حالی که سیستم حمایتی آن بسیار بهتر از چهار کشور دیگر است.

هلند

هلند پنجمین و آخرین کشور شاد در سراسر جهان است. امتیاز هلند حدود ۷٫۴۸۸ از ۱۰ است. این کشور در طول سالیان گذشته پیشرفت کمی در معیارهای شادی داشته و هنوز نتوانسته به فنلاند برسد.

منبع:سایت خبر فوری

 

 

 

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.