خرداد ۲۳۱۳۹۱
 

 هیپنوتیزم یک حالت آرامش و خواب آلودگی توام با هشیاری است.در این حالت سوژه در حالت تلقین پذیری قرار میگیرد که البته تا سوژه نخواهد این امر میسر نخواهد شد.

ادامه مطلب »