تیر ۲۴۱۳۹۱
 

  یکی از سوالات اساسی اکثر مردم و علاقه مندان هیپنوتیزم این است که آیا اثرات هیپنوتراپی پایدار خواهند ماند و یا پس از مدتی محو و ناپدید میشود؟ این شبهه ابتدا توسط فروید عنوان شد و هنوز بسیاری از مخالفان دانش و علم هیپنوتیزم از همین حرف فروید استفاده کرده و آنرا چماقی بر سر هیپنوتیزم کرده اند؟! ادامه مطلب »