آذر ۰۸۱۳۹۶
 

با توجه به افزایش روز افزون بیماریهای روانی و نیز افزایش روز افزون استرسهای زندگی، مردم نیاز بیشتری به مراجعه به متخصصان روان شناسی را دارند.ولی متاسفانه همه افرادی که ادعای روان شناس بودن را دارند برای این کار مناسب نیستند.حتی بسیاری از افرادی که دکترای این رشته را دارند برای رواندرمانگری و مشاوره مناسب نیستند و همه روزه از مراجعان مطالب عجیب و غریبی از این متخصصان میشنویم.ضمن اینکه از متخصصان زحمتکش و باتجربه و باسواد در این رشته هم باید تقدیر شود که تعداد آن کم نیستند.

برای شناخت بهتر یک متخصص روانشناس و روان درمانگر نکات زیر را در مورد روانشناس جویا شوید.

۱-در مورد مدرک تحصیلی او و اعتبارش مطمین شوید.

۲-در مورد دانشگاههایی که تحصیل کرده است حتما سوال کنید.

۳-از گرایشهای تحصیلی روانشناس هم سوال کنید. بعضی از همکاران در رشته هایی مثل صنعتی و سازمانی و رشته های غیر بالینی تحصیل کرده اند که ربطی به رواندرمانگری ندارند.

۴-از تجربه های روانشناس در امور بالینی و نیز از کارهای علمی انجام شده مثل تالیفات و مقالات علمی روانشناس سوال کنید.

۵-عوامل مهم دیگر شامل سن روانشناس که جا افتاده باشد.اخلاق و نحوه برخورد با بیمار و موارد مشابه دیگر و حس اعتماد که باید به روانشناس مراجعه کنید تا آنرا تجربه کنید.

م.احمدی(روان شناس)