خرداد ۲۹۱۳۹۱
 

رواندرمانی یکی از انواع درمانهای روانی است که توسط روانشناس بالینی یا روانشناس درمانی اعمال میشود.در رواندرمانی تئوریهای زیادی وجود دارد که با توجه به علاقه و زمینه نظری که روانشناس به آن گرایش دارد اعمال میشود.بنیانگذار رواندرمانی زیگموند فروید است که با تاسیس مکتب روانکاوی که در واقع شکلی از انواع رواندرمانی است،این دانش و علم را به جهان عرضه نمود.. ادامه مطلب »