اردیبهشت ۰۱۱۴۰۱
 

صحبت ها و تحقیقات زیادی در رابطه با هیپنوتیزم و نحوه عملکرد آن بر روی مغز ارائه‌شده است. در واقع بنا بر تعریف کلی هیپنوتیزم شامل حالتی می شود که انسان در حالت خاصی از هوشیاری قرار می گیرد که در این حالت انسان خارج از اختیار روح و جسم نیست بلکه بخشی از ضمیر ناخودآگاه انسان بروز می نماید.

افراد در برخورد با هیپنوتیزم دو نوع واکنش درونی نشان می دهند و به دودسته تقسیم می شوند: افراد تاثیر پذیر از هیپنوتیزم و افراد غیر تأثیرپذیر از هیپنوتیزم و اگر بخواهیم اصلاحات انگلیسی این موضوع را بیان کنیم می‌توانیم از کلمات Highly hypnotizable و non-hypnozable استفاده کنیم. هیپنوتیزم به شکل یکسان بر همه افراد تأثیر ندارد. در مغز افراد تفاوت هایی وجود دارد که این تفاوت ها باعث به وجود آمدن تأثیرپذیری یا تأثیرناپذیری در برابر هیپنوتیزم می شود.

بر اساس مطالعات دانشگاه Virginia revealed در سال ۲۰۰۴ این موضوع به اثبات رسیده که برخورد افراد در مقابل هیپنوتیزم متفاوت است. مغز افراد تأثیرپذیر در مقابل هیپنوتیزم فضای بیشتری را برای جمع کردن حواس و انتقال داده ها میان دو نیمکره می کند.

این تفاوت به این معنا نیست که افرادی که زودتر هیپنوتیزم می شوند زودتر هم از هیپنوتیزم تأثیر می‌گیرند این تقسیم بندی فقط بر اساس نوع واکنش مغز به این عمل انجام شده است.

آیا هیپنوتیزم بر فعالیت‌های مغز تأثیر می گذارد؟

این موضوع مدت ها مورد بررسی بسیاری از محققان قرار گرفته است که آیا بعد از هیپنوتیزم ذهن انسان درگیر مسئله هیپنوتیزم می شود و این مسئله روی ذهن انسان تأثیر می گذارد یا نه. در حالت هیپنوتیزم هنگامی که انسان در حالت هیپنوتیزم قرار می گیرد در فضای مطلوب است که با صدایی و یا با حرکات بدن به حالت اولیه خود باز می گردد.

در آزمایشی بر روی افراد تأثیرپذیر در مقابل هیپنوتیزم و افراد تأثیرناپذیر، برای هر دو گروه فیلمی نمایش داده می شود و بعد از یک هفته از افراد می خواهند که داستان فیلم را تعریف کنند. افراد تأثیرپذیر اطلاعات بیشتری از افراد تأثیرناپذیر به خاطر می‌آورند.

دلیل این اتفاق، همان طور که گفتیم بر اساس سرعت انتقال اطلاعات از نیمکره‌ها به دست آمده است.

شروع هیپنوتیزم در تاریخ زمان مشخصی ندارد و دسته ای از هندوها مبدأ هیپنوتیزم را هندوستان خوانده‌اند و از آن برای شفا و سلامتی استفاده می کردند که این اعتقاد در علم نوین با جیمز برید کامل شد.

تحقیقات انجام شده فقط بخشی از سؤالات انسان ها در رابطه با مغز و ضمیر ناخودآگاه را توضیح داده است و این موضوع مانند دریایی بی پایان است که هنوز به بسیاری از سؤالات در این زمینه علم پاسخی پیدا نکرده است.

 رواندرمانی .هیپنوتیزم . هیپنوتراپی . هیپنوتیزمدرمانی . هیپنوتراپی . هیپنوتیزمدرمانی . هیپنوتیزم تهران . هیپنوتیزم درمانی . هیپنوتراپی در ایران . هیپنوتیزمدرمانی در تهران . بهترین هیپنوتراپیست .بهترین هیپنوتراپیست تهران . مرکز هیپنوتیزم تهران . رواندرمانی .هیپنوتیزم . هیپنوتراپی . هیپنوتیزمدرمانی . هیپنوتراپی . هیپنوتیزمدرمانی . هیپنوتیزم تهران . هیپنوتیزم درمانی . هیپنوتراپی در ایران . هیپنوتیزمدرمانی در تهران . بهترین هیپنوتراپیست .بهترین هیپنوتراپیست تهران . مرکز هیپنوتیزم تهران . رواندرمانی .هیپنوتیزم . هیپنوتراپی . هیپنوتیزمدرمانی . هیپنوتراپی . هیپنوتیزمدرمانی . هیپنوتیزم تهران . هیپنوتیزم درمانی . هیپنوتراپی در ایران . هیپنوتیزمدرمانی در تهران . بهترین هیپنوتراپیست .بهترین هیپنوتراپیست تهران . مرکز هیپنوتیزم تهران . رواندرمانی .هیپنوتیزم . هیپنوتراپی . هیپنوتیزمدرمانی . هیپنوتراپی . هیپنوتیزمدرمانی . هیپنوتیزم تهران . هیپنوتیزم درمانی . هیپنوتراپی در ایران . هیپنوتیزمدرمانی در تهران . بهترین هیپنوتراپیست .بهترین هیپنوتراپیست تهران . مرکز هیپنوتیزم تهران .

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.