مهر ۲۲۱۴۰۲
 

شفای کودک درون چیست؟؟

دکتر جعفر دارابی

(متخصص روانشناسی و هیپنوتیزم)

اصطلاح شفای کودک درون را زیاد شنیده اید.کودک درون آن بخش از وجود روانی ماست که میخواهد شاد باشد و لذت ببرد.کودک درون تمایل دارد در لحظه و حال زندگی کند و فی البداهه باشد.

اما همیشه زندگی بر وفق مراد کودک درون ما نیست و اتفاقات زیادی کودک درون ما را ناشاد میکند و مثل حلزونی او را وارد لاک خود میکند و موجب افسردگی و مشکلات روانی دیگر میگردد.

تجاربی که باعث کودک درون ناشاد در ما میشود زیاد است.درگیری والدین،فوت والدین،والدین بد اخلاق و کنترلگر،والدین روانی و عصبی،والدین کمالگرا،طلاق والدین و درگیری زیاد آنها، والدین مودی و و و همه موجب کودک درون ناشاد میشود.

کودک درون میخواهد شاد باشد و از زندگی لذت ببرد اما این تجارب ناشاد این امکان و توان را از کودک درون میگیرد.

درمان کودک درون ناشاد و غمگین

برای کودک درون آسیب دیده در اثر موارد فوق الذکر،راهی جز رواندرمانی کودک درون نیست.کودک درون با روش شفای کودک درون که به صورت فردی و گروهی قابل اجرا است،درمانپذیر است.اینجانب در این زمینه کارگاههای متعددی را برگزار کردم و نتایج شگفت انگیزی داشته است.در رواندرمانی انفرادی استفاده از طرحواره درمانی و هیپنوتیزم هم بسیار کارساز است.

دکتر جعفر دارابی

کلمات کلیدی=کودک درون،شفای کودک درون،کودک درون چیست،بهترین روش شفای کودک درون،کودک درون چگونه است،کارگاه شفای کودک درون،دکتر خوب برای شفای کودک درون،رواندرمانی شفای کودک درون،شفای کودک درون در تهران.کودک درون،شفای کودک درون،کودک درون چیست،بهترین روش شفای کودک درون،کودک درون چگونه است،کارگاه شفای کودک درون،دکتر خوب برای شفای کودک درون،رواندرمانی شفای کودک درون،شفای کودک درون در تهران.کودک درون،شفای کودک درون،کودک درون چیست،بهترین روش شفای کودک درون،کودک درون چگونه است،کارگاه شفای کودک درون،دکتر خوب برای شفای کودک درون،رواندرمانی شفای کودک درون،شفای کودک درون در تهران.کودک درون،شفای کودک درون،کودک درون چیست،بهترین روش شفای کودک درون،کودک درون چگونه است،کارگاه شفای کودک درون،دکتر خوب برای شفای کودک درون،رواندرمانی شفای کودک درون،شفای کودک درون در تهران.کودک درون،شفای کودک درون،کودک درون چیست،بهترین روش شفای کودک درون،کودک درون چگونه است،کارگاه شفای کودک درون،دکتر خوب برای شفای کودک درون،رواندرمانی شفای کودک درون،شفای کودک درون در تهران.کودک درون،شفای کودک درون،کودک درون چیست،بهترین روش شفای کودک درون،کودک درون چگونه است،کارگاه شفای کودک درون،دکتر خوب برای شفای کودک درون،رواندرمانی شفای کودک درون،شفای کودک درون در تهران.

 دیدگاه خود را نویسید

(لازم)

(به صورت محرمانه باقی می ماند)

*