تیر ۱۱۱۴۰۱
 

کتاب هیپنوتیزم..تالیف دکتر دارابی

هیپنوزپذیری..چرا برخی استعداد خوبی در هیپنوتیزم دارند؟

کلینیک هیپنوتیزم دکتر دارابی

((با بیش از بیست سال تجربه هیپنوتیزم در تهران_

رزرو نوبت_عصرها ۴۴۰۳۰۷۱۹))

 

برخی افراد استعداد بالایی در خلسه دارند..و برخی افراد شاید هیچ وقت وارد خلسه نشوند..

دلیل امر چیست؟

دلیل اول آمادگی ارثی است..برخی افراد ذاتا سوژه های خوبی در هیپنوز هستند..و برخی ذاتا این آمادگی را ندارند..

دلیل دیگر آمادگی محیطی است..محیطهای عاطفی و معنوی در ایجاد حس

تلقین پذیری بسیار موثر است..حتی شغل و محل زندگی تاثیر زیادی روی  هیپنوپذیری دارد..شغلهایی که در آن تجزیه تحلیل باشد موجب مقاومت بیشتر در تلقین پذیری میشود..مشاغل معنوی و هنری استعداد هیپنوز را بیشتر میکند..مشاغلی مثل مهندسی و حسابداری که با حساب کتاب و آنالیز بالا در رابطه است استعداد خلسه را کم میکند..ولی بل اینحال آمادگی ذاتی از همه مهمتر است..

اگر شما به هیپنوتیزم درمانی علاقه دارید ، مهم است که به دنبال یک متخصص باشید که دارای اعتبار و تجربه استفاده از هیپنوتیزم به عنوان یک ابزار درمانی باشد.

در حالی که مکان های زیادی وجود دارد که آموزش هیپنوتیزم و صدور گواهینامه را ارائه می دهند..

در حالی که افراد معمولاً احساس می کنند اقدامات آنها تحت هیپنوتیزم بدون تأثیر اراده آنها اتفاق می افتد ، یک هیپنوتیزور نمی تواند شما را وادار به انجام عملی خلاف خواسته شما کند.

در حالی که می توان از هیپنوتیزم برای افزایش عملکرد جسمی استفاده کرد ، اما این روش نمی تواند افراد را از توانایی های جسمی موجود قوی تر یا ورزشکارتر کند.

دکتز دارابی(هیپنوتراپیست و متخصص روانشناسی)

هیپنوتراپیست خوب در تهران، بهترین هیپنوتراپسیت در شمال تهران، ببهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،هیپنوتیزم درمانی شمال تهران،درمان افسردگی با هیپنوتیزم، متخصص هیپنوتیزم شمال غرب تهران، مرکز هیپنوتیزم در شمال تهران، متخصص هیپنوتیزم در ونک،متخصص هیپنوتیزم در پاسداران.هیپنوتراپیست خوب در تهران، بهترین هیپنوتراپسیت در شمال تهران، ببهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،هیپنوتیزم درمانی شمال تهران،درمان افسردگی با هیپنوتیزم، متخصص هیپنوتیزم شمال غرب تهران، مرکز هیپنوتیزم در شمال تهران، متخصص هیپنوتیزم در ونک،متخصص هیپنوتیزم در پاسداران.هیپنوتراپیست خوب در تهران، بهترین هیپنوتراپسیت در شمال تهران، ببهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،هیپنوتیزم درمانی شمال تهران،درمان افسردگی با هیپنوتیزم، متخصص هیپنوتیزم شمال غرب تهران، مرکز هیپنوتیزم در شمال تهران، متخصص هیپنوتیزم در ونک،متخصص هیپنوتیزم در پاسداران.هیپنوتراپیست خوب در تهران، بهترین هیپنوتراپسیت در شمال تهران، ببهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،هیپنوتیزم درمانی شمال تهران،درمان افسردگی با هیپنوتیزم، متخصص هیپنوتیزم شمال غرب تهران، مرکز هیپنوتیزم در شمال تهران، متخصص هیپنوتیزم در ونک،متخصص هیپنوتیزم در پاسداران.هیپنوتراپیست خوب در تهران، بهترین هیپنوتراپسیت در شمال تهران، ببهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،هیپنوتیزم درمانی شمال تهران،درمان افسردگی با هیپنوتیزم، متخصص هیپنوتیزم شمال غرب تهران، مرکز هیپنوتیزم در شمال تهران، متخصص هیپنوتیزم در ونک،متخصص هیپنوتیزم در پاسداران.هیپنوتراپیست خوب در تهران، بهترین هیپنوتراپسیت در شمال تهران، ببهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،هیپنوتیزم درمانی شمال تهران،درمان افسردگی با هیپنوتیزم، متخصص هیپنوتیزم شمال غرب تهران، مرکز هیپنوتیزم در شمال تهران، متخصص هیپنوتیزم در ونک،متخصص هیپنوتیزم در پاسداران.هیپنوتراپیست خوب در تهران، بهترین هیپنوتراپسیت در شمال تهران، ببهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،هیپنوتیزم درمانی شمال تهران،درمان افسردگی با هیپنوتیزم، متخصص هیپنوتیزم شمال غرب تهران، مرکز هیپنوتیزم در شمال تهران، متخصص هیپنوتیزم در ونک،متخصص هیپنوتیزم در پاسداران.هیپنوتراپیست خوب در تهران، بهترین هیپنوتراپسیت در شمال تهران، ببهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،هیپنوتیزم درمانی شمال تهران،درمان افسردگی با هیپنوتیزم، متخصص هیپنوتیزم شمال غرب تهران، مرکز هیپنوتیزم در شمال تهران، متخصص هیپنوتیزم در ونک،متخصص هیپنوتیزم در پاسداران.هیپنوتراپیست خوب در تهران، بهترین هیپنوتراپسیت در شمال تهران، ببهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،هیپنوتیزم درمانی شمال تهران،درمان افسردگی با هیپنوتیزم، متخصص هیپنوتیزم شمال غرب تهران، مرکز هیپنوتیزم در شمال تهران، متخصص هیپنوتیزم در ونک،متخصص هیپنوتیزم در پاسداران.هیپنوتراپیست خوب در تهران، بهترین هیپنوتراپسیت در شمال تهران، ببهترین متخصص هیپنوتیزم در شمال تهران،هیپنوتیزم درمانی شمال تهران،درمان افسردگی با هیپنوتیزم، متخصص هیپنوتیزم شمال غرب تهران، مرکز هیپنوتیزم در شمال تهران، متخصص هیپنوتیزم در ونک،متخصص هیپنوتیزم در پاسداران.

 

 

 

 دیدگاه خود را نویسید

(لازم)

(به صورت محرمانه باقی می ماند)

*